Martin Kuba, lídr jihočeské ODS, návrh zdůvodnil tím, že zásadní pokles v příjmech starších lidí nastává s jejich odchodem do starobního důchodu. „V této situaci procenta z příjmů potřebná na pokrytí nákladů na bydlení a nezbytných služeb pro seniora zásadně narůstají. Pokud navíc senioři zůstanou žít v samostatné domácnosti, je situace ještě složitější,“ píše se v důvodové zprávě k návrhu ODS.

Nad věkovou hranicí a tím, jestli je tento postup systémovým řešením, ale i nad otázkou, zda by se nemělo počkat na listopad, kdy se má schvalovat vyhláška o poplatku za odpad na rok 2020, zastupitelé dlouho diskutovali. Vyžádali si i přestávky na porady zastupitelských klubů.

Pětatřiceti hlasy volení zástupci občanů nakonec schválili protinávrh náměstka primátora Petra Holického (ANO). Podle tohoto protinávrhu Petr Holický na příštím jednání zastupitelstva předloží aktualizaci obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad, která by měla počítat s osvobozením od poplatku pro seniory. Petr Holický by zároveň měl zapracovat finanční dopad tohoto opatření do návrhu rozpočtu města na rok 2020.

Podle důvodové zprávy ODS je na území města České Budějovice hlášeno 19 152 obyvatel s věkem nad 65 let. Jedná se o 11 295 žen 7857 mužů. Průměrný starobní důchod v okrese České Budějovice v roce 2018 je uváděn u mužů 12 748 korun a u žen 11 532 korun.