O Rotary Clubu a rotariánech koluje řada mýtů a představ. Říká se, že jde o tajný spolek podnikatelů, kteří si na schůzkách domlouvají byznys a dělbu moci v zemi. Jak to ale je ve skutečnosti?

V žádném případě nejde o spolek, jehož členové by se tajně scházeli a rozhodovali o dění v celé společnosti. Členství není tajné. Rotary sdružuje vedoucí osobnosti z různých oborů. Jde o lékaře, právníky, vědce, umělce, učitele, podnikatele a v některých případech také o politiky.

Tajné nejsou ani schůze. Místa a časy schůzí jednotlivých Rotary klubů se dají jednoduše dohledat. Pravidelně na internetu informujeme veřejnost o naší činnosti.

Spousta lidí nemá o rotariánech žádnou představu. Mohl byste tedy Rotary Club krátce představit?

Hlavní smysl Rotary je pomoc, ale nikoli v tom smyslu, že teď dám něco na chudé. Jde o soustavou pomoc některým vybraným projektům. My jsme si vybrali Arpidu a už několik let také podporujeme Nazaret v Borovanech, což je chráněná textilní a keramická dílna pro těžce hendikepované spoluobčany.

Mnoho let se rovněž podílíme na organizaci dlouhodobých zahraničních výměnných pobytů pro středoškolské studenty. Rotary Club Hluboká kromě jiného dlouhodobě finančně podporuje sdružení Kontakt bez Bariér, tedy plavecké kurzy tělesně postižených dětí. Poměrně novým projektem jsou příspěvky na kurzy angličtiny v letních kempech pro třicet hlubockých žáků.

Podle čeho jste získali svůj název?

Rotariáni na základě toho rotování prezidentství. Prezident u rotariánů se totiž volí jen na rok. Stejně tak je to potom i na úrovni distriktů. Tam je guvernér, který se volí rovněž na rok, a stejné funkční období je i u prezidenta Rotary International. Sekretář klubu se také volí na rok. Jsou ale kluby, třeba jako Rotary club v Hluboké nad Vltavou, kde mají sekretáře na delší dobu, protože říkají, že když už se to jednou naučil, tak ať to dělá.

Jak se může někdo stát členem klubu?

Jak jsem se již zmínil na začátku, členem může být ten, kdo je ve svém oboru osobností. Nemůžete si však podat přihlášku. Nové členy navrhuje zpravidla někdo z již stávajících členů.

Je pro vás důležitá také osobnost člověka?

Samozřejmě. To je snad nejdůležitější. A on by ani rotariánem být nechtěl, kdyby to nebyl v uvozovkách slušný člověk, protože členství opravdu zabere velké množství času. Kromě toho to stojí také hodně peněz. Není to jen tak. Člověk si může říct, že bude Arpidu podporovat jako soukromník, a vyjde ho to levněji, protože si to odepíše z daní. Jako členové ale vynaložíme velké úsilí a čas na organizování benefičního plesu, z jehož výtěžku naše projekty z velké části financujeme. Z tohoto pohledu se to soukromníkovi nevyplatí.

Je tu třeba další aspekt, čímž je poznávání lidí a společenský život v komunitě. To je hodně velký přínos. Politika je ale pro nás tabu, protože bychom se mohli rozkmotřit. Člověk tady názory i přejímá. Přišel s něčím, ale postupem času při diskusích se staršími členy zvažuje a přijímá i jiné názory.

Je pravda, že je členství zapovězeno ženám?

V minulosti skutečně Rotary nebyl ženám přístupný. Dnes to již neplatí. Jen v distriktu České a Slovenské republiky máme téměř 200 členek. Co je také důležité, že o členství nikde na světě nerozhoduje rasa, politická příslušnost, náboženství a podobně. V těchto směrech jsme zcela neutrální organizace.

Když už hovoříme o členství, vzpomenete nějaká zajímavá a významná jména vašich členů?

Pokud bych měl vyjmenovávat všechny, byli bychom tu asi hodně dlouho. Ze zahraničí vzpomenu například Billa Gatese, J. F. Kennedyho, Neila Armstronga, prvního muže na měsíci, T. A. Edisona, Guglielma Marconiho, oba významní vynálezci, Sira Winstona Churchilla nebo nedávno zesnulého Sira Nicolase Wintona.

Mezi našimi současnými nebo bývalými členy je i pět laureátů Nobelovy ceny za mír. Z českých jmen to byli mimo jiné Jan Masaryk, prezident Eduard Beneš, rodina Baťů, Petrofů a v neposlední řadě otec a strýc Václava Havla.

Rotary Cluby se podílejí na humanitárních, vzdělávacích a kulturních projektech. Byla to základní myšlenka od počátků?

Když v roce 1905 Paul Percy Harris zakládal v Chicagu Rotary spolu se svými třemi přáteli, mělo jít jen o přátelský spolek byznysmenů. Krátce na to si však uvědomil, že to nemůže být samo o sobě podstatou. Již o dva roky později iniciovali první veřejně prospěšný projekt, když se zasloužili o vybudování veřejných záchodů v Chicagu. Od té doby se právě veřejná služba stala naprosto zásadní.

Českobudějovický klub oslavil 25. výročí znovuzaložení. Znamená to, že zde působil již v minulosti?

Českobudějovický klub patří k těm z nejstarších. Svoji činnost zahájil již v roce 1927, tedy jen dva roky po založení prvního klubu v Praze. Činnost klubů byla nuceně pozastavena nejprve při okupaci za druhé světové války a následně od roku 1947 v době komunistického režimu.

Co chystáte v nejbližší době?

Příští týden předáváme finanční dar středisku Nazaret v Borovanech. Už teď po oslavách výročí začneme s přípravou 20. benefičního plesu, jehož výtěžek poputuje do českobudějovického centra Arpida. Současně s tím hostíme po celý školní rok dvě studentky, z USA a Chile, a zároveň jsme na tento školní rok vyslali dva naše studenty do zahraničí.