„Příjmy a výdaje dosáhnou 9,7 miliardy korun,“ uvedl včera náměstek hejtmana Robin Schinko. „Součástí rozpočtu je i 100 milionů korun z přebytku minulých let a splátka úvěru od Evropské investiční banky (EIB) 175 milionů korun. Nejvíce kraj příští rok investuje do oprav silnic.“


Celkem kraj investuje 1,43 miliardy korun. „V oblasti dopravy předpokládáme investice ve výši 570 milionů korun,“ uvedl Schinko. Dalších 860 milionů korun kraj investuje do zdravotnictví či školství. Ve zdravotnictví chce v následujících letech kraj investovat do ekologičtějších a úspornějších provozů nemocnic. Projekt za 750 milionů by ale měla z 85 procent pokrýt dotace.


Jihočeský kraj v příštích dvou letech opraví 411 kilometrů silnic III. třídy. Z vlastního rozpočtu na rekonstrukce uvolní 700 milionů korun. Kraji patří 5500 kilometrů silnic II. a III. třídy, dosud opravil pětinu. „Věnujeme se méně významným komunikacím v okrajových částech kraje. Program se zaměřuje jen na silnice třetí třídy tam, kde je silnice jedinou přístupovou cestou do obce,“ řekl Schinko.


Kraj vlastní 1639 kilometrů silnic druhé třídy, 3820 kilometrů silnic třetí třídy a 1047 mostů. Letos investoval do oprav silnic 900 milionů korun. Téměř polovinu pokryje úvěr 450 milionů korun od EIB, zbytek půjde z rozpočtu kraje. Půjčka od EIB dosáhla za dva roky 800 milionů korun. Kraj by ji měl splácet do roku 2012.

 

Na podporu sportu a dětí je 11 milionů

Práci s dětmi a mládeží a také sport podpoří v příštím roce jihočeské krajské programy, jejichž vyhlášení schválili krajští zastupitelé.
„Žádosti bude možné podávat do 15. ledna, formuláře budou k dispozici od 1. prosince na webových stránkách kraje a také na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu krajského úřadu v ulici B. Němcové,“ říká radní Marie Hrdinová.


V každém z programů je k rozdělení 5,5 milionu korun. U programů podpory práce s dětmi a mládeží budou peníze rozděleny na podporu zájmové činnosti a vzdělávání i na mezinárodní spolupráci, dále na akce zaměřené na neorganizované děti a mládež nebo např. na podporu talentů a jejich soutěží.


„U programů podpory sportu budou finance rozděleny do pěti okruhů. Jde o rekonstrukce sportovišť, obnovu vybavení sportovních zařízení, mezinárodní spolupráci, veřejně přístupné sportovní akce a také o organizaci přeborů Jihočeského kraje,“ dodala Marie Hrdinová.