Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Letos půjdou finance obce hlavně do veřejného majetku, třeba do vodohospodářských akcí. 

Rozpočet mají v Záboří letos navržený ve výši 13,5 milionu korun. Peníze budou směřovat hlavně do obecního majetku. Chystá se například výměna oken v přízemí bývalé hospodářské budovy v zemědělském areálu. Část prostoru bude po opravách nabídnuta k pronájmu na drobné podnikání. „Dále počítáme s finančními výdaji na obnovu dětských hřišť,“ doplňuje Eva Stroganová.

Naplánovaná je oprava střechy hasičské zbrojnice a garáže v Lipanovicích. Další peníze jsou určeny na druhou etapu výměny vodoměrů a vodovodních šoupat v Dobčicích a Záboří a na celkovou rekonstrukci části vodovodního přivaděče do vodojemu v Dobčicích.

Bohužel rozpočtu v posledních letech nepomáhají oproti minulým letům obecní lesy. „Čekají nás vysoké náklady s ohledem na stálý výskyt kůrovce,“ upozorňuje Eva Stroganová, že zisk z prodeje kůrovcového dřeva je malý, ale musí se sázet nový les a péče o něj je drahá.

Starostku však na druhou stranu těší, že v obci je stále aktivní řada spolků. V Lipanovicích organizace Českého červeného kříže a dobrovolní hasiči, v Dobčicích klub přátel vesnice a neoficiálně se scházejí v Záboří ženy a maminky, které organizují třeba dětský den nebo předvánoční akci. Členy ze všech tří vesnic má myslivecké honební společenstvo.