Hrdějovičtí protestují proti záměru investora postavit roky plánované bytové domy u Normy v sousedství původní silnice na Prahu. Pozemky jsou právě v katastru Hrdějovic. V lokalitě Na Bahnech, kde někdo bez povolení vykácel v nouzovém stavu mohutné duby, má vyrůst osm sedmipodlažních bytových domů pro téměř tisíc obyvatel. Megalomanský projekt ale neodpovídá územnímu plánu Hrdějovic, a nezapadá ani architektonicky. Podle slov starostky Hrdějovic Radky Šulistové je majitelem a investorem pozemku, společnost RB Strakonice a. s. a Pavel Smetana.

Se starostkou však o budoucí stavbě jedná zástupce investora Vladan Daněk. „Dne osmého dubna bylo zástupci investora bytových domů za Normou zasláno datovou schránkou vyjádření obce k předloženému projektu. Dle dostupných informací investor podal na stavební úřad žádost o územní rozhodnutí,“ popsala starostka.

Hrdějovice podle ní musí vystupovat odpovědně. „Předložený projekt, mimo jiné, není v souladu s územním plánem obce Hrdějovice,“ sdělila starostka s tím, že obecní úřad navrhl stavební uzávěru formou vyhlášky, která může být schválena na konci června.

Investor podle jejích slov podal na stavební úřad žádost o územní rozhodnutí. Proti tomu se Hrdějovice ohradily návrhem stavební uzávěry. „Je to pro nás citlivá situace, řešíme v tomto území jak bytové domy, tak další výstavbu logistického centra proti Makru, což může do budoucna přinést pro obec neúměrnou zátěž, kterou je potřeba řešit ještě před zahájením výstavby. Co se týče bytových domů u Normy, tak tam chceme upravit například výšku budov, případně zastavitelnou plochu a podobně. Území je určené k bydlení a tomu tak bude i nadále po změně územního plánu, ale chceme nastavit rozumná regulativa,“ vysvětlila starostka Hrdějovic Radka Šulistová.

„Problém je, že návrh vysokých bytových domů neodpovídá charakteru současné výstavby domů v Hrdějovicích.“ Obec podle starostky ani nedisponuje kapacitou mateřské a základní školy pro nově příchozí obyvatele, dle předloženého projektu se jedná o zhruba 900 obyvatel. Zároveň uvedla, že pro takto velký rozvoj obce v současné době chybí občanská vybavenost.

Deník kontaktoval jednoho z majitelů pozemku, kterým je Pavel Smetana. Ten však budoucí projekt komentovat nechtěl. „E-maily nepěstuji. Obraťte se když tak na panu kolegu Sovu RB Strakonice, ten vám podá zřejmě lepší informace než já. Já nejsem až takový aktér v této záležitosti,“ reagoval jeden z majitelů pozemku.

Telefonický kontakt na dalšího majitele pozemku Pavla Sovu se nepodařilo Deníku sehnat.

Morální podporu mají Hrdějovice ze strany okolních obcí. Pavel Kašpárek, starosta obce Úsilné, je proti chystanému záměru. „Gró je na Hrdějovicích, ale my jsme na hranicích. Vadí nám to a nechceme, aby tady vzniklo sídliště. Můžeme Hrdějovice podpořit morálně,“ řekl.