Slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromku tady předcházel zvonkový průvod nebo živý betlém.