Rekonstrukce ulic a inženýrských sítí, regenerace sídliště Máj, včetně úpravy zeleně, vybudování několika nových dětských hřišť a parkovišť, rekonstrukce domova důchodců Máj a Hvízdal a Základní školy Emmy Destinové, kde by mělo vzniknout komunitní centrum pro setkávání občanů, a v neposlední řadě vybudování technické infrastruktury pro budoucí zástavbu v místě bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. To je jen několik příkladů chystaných projektů.

Mezi dalšími jsou například budování Freetime parku Stromovka s několika sportovními centry a hřišti nebo převod městské autobusové linky číslo 1 na trolejbusový provoz. Připravované plány nasvědčují tomu, že na levém břehu Vltavy začne pozvolna vznikat druhé městské centrum.

„Celkový odhad nákladů je kolem jedné miliardy korun,“ vypočítala potřebné investice plánovaných projektů náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Město se hodlá ucházet o granty z Regionálního operačního programu. Už nyní předpokládá úspěchy. „Dá se očekávat, že na město České Budějovice připadne přibližně 460 milionů korun, o které nebudeme s nikým soutěžit,“ zmínil primátor města Juraj Thoma.

Velká část projektů je již rozpracována a probíhají u nich potřebná územní a stavební řízení.