O co půjde
Součástí projektu je nejen vytipování lokalit, které potřebují změnu a rozvoj, ale i odborná přednáška a diskuze s odborníky a další aktivity. Podklady, které vzniknou, poslouží pro plánování budoucího rozvoje města – podle představ a námětů občanů bude v dalších letech společně s odborníky a architekty veřejný prostor postupně upravován a měněn.

Zkvalitnit život obyvatel a zatraktivnit město má za cíl projekt Týn nad Vltavou – Město pro život zaměřený na rozvoj a kultivaci veřejných prostor, do něhož budou zapojeny všechny vrstvy obyvatelstva i zástupci samosprávy a odborníci. Městu ho předložila z vlastní iniciativy vzniklá skupina složená z místních odborníků – architekta Václava Čiháka, historika architektury Jana Ivanegy a teoretičky architektury Markéty Pražanové.

Prvním krokem je stanovit tři lokality, jejichž kultivaci by se vedení města mělo věnovat přednostně. Které to budou, ukáže anketa trvající do 15. února, v níž občané odpovídají na otázky, jak se ve městě pohybují, kolik času tráví na veřejném prostranství v týdnu, ve dnech klidu, co tam většinou dělají. Mají vyjádřit, pro jaké aktivity ve veřejném prostoru je podle nich nejdůležitější zlepšit podmínky a rozvíjet je, kterou z 12 problémových lokalit by mělo město řešit přednostně a co jim na ní vadí. K tomu vyberou další dvě místa, mohou připojit osobní sdělení. Uvedou věk, oblast, kde bydlí, vzdělání, pohlaví.

„Pro naše město je důležité, aby se rozvíjelo koncepčně s ohledem na potřeby jeho občanů. Věřím, že se do projektu zapojí co nejvíce obyvatel,“ vyzývá starosta Ivo Machálek.

Po vyhodnocení dotazníků se uskuteční 13. března veřejná diskuze v Sokolovně. Před jejím začátkem bude zahájena výstava výtvorů žáků místních ZŠ a studentů gymnázia, kteří budou mít téma veřejných prostranství začleněné do výuky. Setkání s občany se zúčastní zástupci městského úřadu, samosprávy a hosté, aby diskutovali nad výsledky ankety a o možnostech rozvoje lokalit. Přizváni budou odborníci na architekturu a urbanismus, kteří představí své bohaté zkušenosti.

Vedení města posléze dostane brožuru o 16 stránkách zahrnující závěry diskuzního setkání, ankety, přednášky, zvolené lokality. Stane se podkladem pro vypracování dokumentu o vizích a rozvoji města v oblasti veřejných prostranství, jenž naváže na strategický plán rozvoje města.

Před čtyřmi lety uspořádalo město ve spolupráci s agenturou KP projekt průzkum, jaké by si občané přáli své bydliště mít, jehož závěry pomohly při zpracování strategického plánu rozvoje města na roky 2016 až 2022. Ankety se tehdy zúčastnilo pouhých 235 obyvatel Týna či okolních osad, tedy necelá tři procenta místní populace. Ti by např. ve městě uvítali krytý bazén, kluziště anebo efektivnější činnost městské policie. S jejich názory jistě neměli problém ztotožnit se ti, kteří se do šetření nezapojili. Kdo by nechtěl mít čisté a uklizené město s bohatou nabídkou kulturních i sportovních aktivit, které má kvalitní silnice i chodníky a kde je dostatek pracovních příležitostí?

Anketní lístky je možné získat např. na sběrných místech Sokolovna, Jednota Hlinky, Jednota Malá Strana, infocentrum a do 15. února je zodpovězené odevzdat. Online vyplnit lze anketu na www.tnv.cz, www.kulturatyn.cz a facebooku.