„Máme v ruce rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyvlastnění pozemku,“ oznámil na twitteru mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle něj rozhodnutí nabude právní moci doručením účastníkům řízení.

ŘSD má přitom v celé věci máslo na hlavě. Silničáři totiž měli pozemek už fakticky v rukách, když jej poprvé vyvlastnili po několikaletém procesu už v roce 2017. Právní moci nabylo vyvlastnění v září 2017. ŘSD ale neposlalo původnímu majiteli peníze včas v šedesátidenní lhůtě, a tak majitel získal pozemek zpět.

Jde zhruba o 50 metrů dálnice v jejím levém pásu ve směru od Prahy. Ten již je přitom hotový, nyní se buduje pravý pás. V levém pásu ale zeje padesátimetrová proluka, kterou musejí auta objíždět. ŘSD nyní slibuje, že hotovo bude podle harmonogramu v březnu 2020.

Jan Šindelář