S úplnou uzavírkou Rudolfovské třídy v úseku od Štítného ulice po Nádražní budou muset počítat řidiči v Českých Budějovicích. Několik investičních akcí se tu připravuje na období od 5. června do 31. srpna 2022. Vjezd do Štítného bude umožněn. Vozidla MHD budou moci uzavřeným úsekem projíždět.

Uzavírka bude využita ke třem synchronizovaným nezávislým stavebním úpravám. Podle vyjádření magistrátu budou všichni tři investoři usilovat o co nejkratší časovou náročnost prací. Během uzavírky dojde k vybudování nové přípojky horkovodu a elektřiny a uložení kabelů pro moderní naváděcí parkovací systém města. Poté, co se doprava na tuto část Rudolfovské třídy vrátí, bude do 16. října uzavřen chodník a parkovací pruh po pravé straně směrem k Nádražní. S tím bude současně uzavřena část Chelčického ulice.

Nové rozvody

Českobudějovická teplárna v tomto úseku vybuduje v trase nefunkčního parovodu nový horkovodní rozvod 2 x DN 100/200 v délce 178 metrů až k Chelčického ulici. Odtud povede přípojka 87 metrů do bytového domu Chelčického č.p. 77/23. Práce zásobování stávajících odběratelů teplem nijak neomezí.

Nová stezka pro pěší a cyklisty z Boršova nad Vltavou do Plané.
Projeďte se s námi. Stezka pro cyklisty a pěší z Boršova do Plané otevírá

Společnost EG.D novou přípojkou vyřeší napojení odběrného místa v Nádražní ulici. Půjde o instalaci technologie trafostanice uvnitř budovaného bytového domu, úpravu kabelového rozvodu nízkého napětí a také provedení kabelové smyčky vysokého napětí před budovou Státního okresního archívu. Sloužit bude k napojení trafostanice.

Stavba moderního městského naváděcího systému na parkovací plochy pak vyžaduje položení kabelů přes Rudolfovskou před křižovatkou s Nádražní ulicí. Investorem těchto prací je statutární město. "Dočasná omezení jsou pak vyvážena pokročilými technologiemi, které jsou efektivnější a úspornější. Zlepšuje se tak životní prostředí nejen ve městě," uvedla k akci tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Stavby budou provádět společností Hochtief CZ a.s. a EG.D Montáže. Budou se zde provádět práce na horkovodu a zároveň kabel VN, TS a NN.