Určitý předvýběr 
z celkového počtu 53 pálenek zajistila o čtrnáct dní dříve odborná komise složená ze zástupců rudolfovských zahrádkářů, sportovců a zastupitelů včetně starosty Víta Kavalíra. Ten o degustační soutěži říká: „Je to událost, při které máme možnost ochutnat si pálenky navzájem. Nechtěli jsme, aby se u nás jen anonymně pálilo." Rudolfovští občané ohodnotili pálenky ve zcela jiném pořadí než komise. Na prvním místě se v sobotu umístila slivovice Aloise Šipony, kterou komise ohodnotila jako nejhorší z deseti posuzovaných.