Rumunské mulcumesk čili díky mnohokrát zaznělo před několika dny na jihu Čech.
„Rumunští přátelé z Diecézní charity Oradea nám přijeli poděkovat za humanitární pomoc, kterou jsme k nim v létě vyslali,“ říká ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková. „Jsou vděční za vše, co lidé do Rumunska poslali.“
Do Rumunska totiž v létě putoval z Č. Budějovic kamion potravin, šatů a dalších věcí, který si rozebrali lidé, žijící v nevyhovujících podmínkách. Třeba v romských ghettech nebo na smetišti.
Adopce na dálku
Osmičlenná delegace v čele s ředitelem Diecézní charity Oradea Jozséfem Rajnou navštívila ve dnech 27. až 29. října některá pracoviště charity, aby se seznámila s její činností. „Domluvili jsme se na rozšíření našeho projektu Adopce na dálku, který by v budoucnu zahrnoval kromě dětí z Běloruska a Zimbabwe také děti z Rumunska,“ pokračuje Čermáková.
„V příštím roce uskutečníme také výměnné praxe pracovníků, kteří mají na starosti domácí péči a romské projekty. Rumuni navštívili i Městskou charitu v Českých Budějovicích a zajímali se o projekty zaměřené na péči o Romy.“
Byli se podívat i ve Veselí nad Lužnicí na chráněné bydlení v Domě sv. Františka pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Pro zdejší obyvatele pak uspořádali besedu o životě v Rumunsku.
„Návštěva byla velkým povzbuzením v naší práci,“ pokračuje Čermáková. „Uvědomujeme si, že jsme všichni členy jedné evropské charity, která pomáhá lidem v nouzi.“
Návštěva z Balkánu neodjížděla z Českých Budějovic s prázdnou.
„Odvezli si s sebou 1200 euro na činnost,“ prozrazuje Michaela Čermáková a dodává, že finanční sbírka na pomoc Rumunsku pokračuje i nadále.
Lidé s otevřeným srdcem, kteří chtějí pomoci chudým lidem na Balkáně, mohou posílat peníze na charitní účet číslo 4200143282/6800, variabilní symbol 24.