Podle zprávy deníku PNP proto, že civilní auta nesmějí jezdit s modrými majáky na střeše. „Za volantem neseděl žádný ‚vopo‘ ze starých časů, ale 26letý Rus bez platného řidičského průkazu,“ píše list. „V roce 2009 ho policie přistihla při nedovolené rychlosti, za což dostal pokutu 700 eur. Teď musel zaplatit tisícovku. S autem, které patří jeho známému, automobilovému závodníkovi, nesměl pokračovat v jízdě.“

Činorodí sousedé

Každý druhý Hornorakušan je dobrovolně činný v nějakém spolku. Tím tato spolková země vede celostátní pořadí. „Jde odhadem o 600 000 lidí, kteří se různým způsobem dobrovolně angažují,“ píše deník OÖN. „K nim přistupuje na 200 000 občanů, kteří vypomáhají sousedům, vykonávají návštěvy nebo pečují o cizí děti v tzv. neorganizované čestné pomoci.“ Z mužů ve věku 30 – 50 let se takto angažuje 67 procent, u 16 – 30letých 59 procent. Z žen je zapojeno 49,1 procenta. Ve více než 5000 sportovních klubech působí 207 100 dobrovolných aktérů, ve farních organizacích je 202 900 osob, v kulturních složkách 196 000. Z mužů pomáhá 87,6 procenta u dobrovolných hasičů a 83 procent jako političtí aktivisté.

Moc neschopností?

Jak uvedl linecký deník Volksblatt, podrážděně reagovali praktičtí lékaři Horních Rakous na dopis zemské Hospodářské komory, v němž byli vyzýváni k tomu, aby upustili od zpětného vypisování neschopenek a pravidelně přezkoumávali konkrétní pracovní omezení u ošetřovaných. Tak by se snížil počet neoprávněně omlouvaných pracovních dnů.

„My lékaři můžeme takové apely a vměšování do naší vyvážené praxe posuzování pracovní neschopnosti s díky odmítnout,“ řekl předseda svazu praktických lékařů v Horních Rakousích Oskar Schweninger. „Hospodářská komora podsouvá zaměstnancům, že zneužívají systém, neoprávněně se nechávají hlásit jako práce neschopní a nadto vedou nezdravý životní styl. Skutečností ale je, že stoupající tlak na pracovišti vede často k psychickým a fyzickým potížím.“ Mnoho pacientů si přitom netroufá vážná onemocnění dostatečně doléčit, dodává dr. Schweninger.

Lety za pár šupů

Druhá největší německá letecká společnost Air Berlin bude od 1. června provozovat linku Linec – Berlín. 90minutový let má stát od 45 eur. Spoj umožní Hornorakušanům další spojení rychlým přestupem především do Skandinávie.

Přibylo 27 600 Rakušanů

K 1. lednu 2011 mělo Rakousko 8 402 000 obyvatel, o 27 600 víc než před rokem. Největší přírůstky zaznamenala Vídeň díky migraci a od roku 2004 také zvyšující se porodnosti. Počet občanů hlavního města roste třikrát rychleji (o 0,9 procenta) než rakouský průměr. V Horních Rakousích přibylo jen 0,1 procenta lidí. Počet cizích státních příslušníků stoupl v Rakousku o 32 400 (plus 3,6 procenta) na 927 600 osob. Z toho je 358 600 z dalších zemí EU.
„Před 50 lety mělo Rakousko jen těsně přes sedm milionů obyvatel,“ připomíná deník OÖN.