CO ŘÍKÁ ZÁKON? Rušení nočního klidu řeší zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Jedná se o přestupek proti veřejnému pořádku, kterého se může dopustit jak fyzická, tak právnická osoba. Noční klid je zákonem stanoven na dobu osmi hodin – od 22.00 do 6.00, přičemž konkrétní obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, při jakých příležitostech se tato doba prodlužuje, nebo nemusí být vůbec dodržována.

Dvě petice kvůli rušení nočního klidu doručené na magistrát v minulém roce nenechávají vedení města lhostejným. Touto formou se dožadovali nápravy občané ulic Emy Destinnové, V. Talicha a Kijevské a stejně reagovali bydlící v ulicích Chelčického a Žižkova kvůli nonstop baru.

Svízelnou situaci nejen v těchto lokalitách potvrdil mluvčí městské policie David Štýfal: „Od začátku loňského roku doteď jsme dostali 14 oznámení z Kijevské ulice, ale ne všechnya se týkala hospody. Do Chelčického ulice jsme za stejné období vyjížděli celkem 32krát, a to i kvůli jiným přestupkům.“ Nejvíce stížností na rušení nočního klidu přichází podle mluvčího z centra města.

ŘEŠENÍ JE NUTNÉ
„Vzhledem k tomu, že třetina petic se týká dodržování veřejného pořádku, nočního klidu, vážně se zamýšlíme nad tím, že formou vyhlášky omezíme provozní dobu zařízení, na která si lidé stěžují,“ říká primátor Jiří Svoboda. Po radních ji budou schvalovat zastupitelé. Obdobnou vyhlášku např. řešili ve středu na svém zasedání zástupci Jindřichova Hradce, kde mají na náměstí hlučnou diskotéku.

JAK SI LIDÉ STĚŽUJÍ
Nespokojenost v různých oblastech vyjádřili vloni občané krajského města ve 203 případech. Tolik podání dorazilo na magistrát, přičemž ve druhém pololetí si stěžovali 142krát, z toho 11x na konkrétní zaměstnance magistrátu. Osobně své výhrady řešilo 37 občanů a telefonicky 46. Nejvíce připomínek, 46, směřovalo na odbor dopravy a silničního hospodářství.

Zatímco za rok 2017 evido-val budějovický magistrát 126 petic a stížností, v dalším už 203. Naopak se snížil počet petic, jichž předloni došlo 12 a vloni jen šest. Kromě nočního klidu se týkaly zachování stávající sportovní haly, vybudování vodovodu a kanalizace v Kališti, nesouhlasu se zrušením lékárny Luna v ulici A. Barcala a výstavby chodníků v Branišovské ulici v lokalitě U Hada.