Jde přitom o organickou produkci, protože rostliny nemusejí být uměle přihnojovány ani chemicky ošetřovány. Výzkumný projekt
„Akvaponické technologie pro městské zástavby" rozvíjí odborné centrum CENAKVA. Fakulta usiluje
o výstavbu zkušebního zařízení, které je známé z USA či Austrálie.

AkvaponieJde o systém udržitelné produkce rostlin a ryb. Kombinuje chov ryb a hydroponii: pěstování rostlin v živném roztoku. Exkrementy ryb uvolňované do vody jsou přeměňovány na živiny a slouží jako hnojivo.  

„Podle našich představ budou moci být akvaponie umístěny třeba na střechách domů nebo průmyslových budov," říká Jan Mráz, ředitel Ústavu akvakultury a ochrany vod. „Využívají se 
v nich rostliny, které nepotřebují přímo půdu, ale vystačí si s keramzitem či jiným vhodným materiálem. Celý systém má velmi malé nároky na zdroj vody a znamená minimální vypouštění odpadních látek do životního prostředí. Potřebným vstupem do systému je přitom pouze krmivo pro ryby, které se získá zejména z městského odpadu rostlinného a živočišného původu. Kromě řady jiných výhod se minimalizuje vzdálenost mezi producentem a konzumentem čerstvých potravin," dodává Jan Mráz.

Celý systém akvaponií je uzavřený tím, že jedna část systému využívá odpad druhé části systému jako zdroj živin. Většinou jsou ryby umístěné v nádržích pod pěstovanými rostlinami. Voda znečištěná odpadními metabolity se čerpadlem převádí do horní části nádrže s nasazenými rostlinami. Ty spotřebují živiny z roztoku a přefiltrovaná voda se zpětně vrací do původní nádrže.

Rostliny zároveň odebírají oxid uhličitý, vytvářejí kyslík a okolní prostředí je tak minimálně zatíženo skleníkovými plyny. V porovnání 
s konvenčním zemědělstvím vyžadují akvaponie pro provoz méně než desetinu vody. Vstupem je kromě ní a potravy pro ryby už jen elektřina pro provoz čerpadel.

Rozvoj výzkumu doporučila na svém nedávném setkání i mezinárodní rada Fakulty rybářství a ochrany vod a jejího vědeckého centra CENAKVA. Ta se skládá ze sedmi světových odborníků, kteří aktivně působí v oborech akvakultury a ochrany vod.

Jmenoval ji rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer s cílem etablovat a profilovat tuto nejmladší součást Jihočeské univerzity jako středoevropského lídra ve vědě a vzdělávání v oblasti akvakultury a ochrany vod. Členové rady na svém posledním zářijovém zasedání potvrdili, že se toto poslání daří fakultě v plné míře naplňovat.