Na hladině stoky pod teplárnou plavaly totiž desítky uhynulých ryb. A někteří lidé hned mysleli na nejhorší scénáře.

„Někdo otrávil mlýnskou stoku a nebo do ní přívalový déšť něco splavil. Dnes se v ní na vystouplých stéblech vodní trávy povalovaly desítky a překvapivě možná až stovky, mrtvých ryb,“ telefonoval do redakce jeden z těch, kteří si mrtvých ryb všimli.

Důvod, proč ryby v Mlýnské stoce uhynuly, ale nebyl nikterak drastický. Souvisel s vydatnými srážkami.

„Intenzivní deště a snížení hladiny způsobily ve vodě nedostatek kyslíku, a proto ryby uhynuly,“ vysvětlil v úterý záhadu s mrtvými vodními živočichy pracovník českobudějovické pobočky České inspekce životního prostředí.

Podle vedoucího odboru ochrany životního prostředí na českobudějovickém magistrátu Svatopluka Miky má za úkol těla ryb z Mlýnské stoky odklidit a následně odvést do kafilerie společnost Povodí Vltavy.