„Drtivou převahu v nádržích získávají plevelné kaprovité ryby. K nim patří například cejn nebo plotice. Tyto silné druhy vytlačují vše ostatní,“ potvrdil Jan Kubečka z Hydrobiologického ústavu AV ČR. Jen vzácně převažuje okounovitá a lososovitá obsádka. Takovou nádrž či jezero však nenajdeme v jižních Čechách, ale např. v Krušných Horách nebo Beskydech.


Tento stav není příznivý především z hlediska kvality vody, zejména jedná–li se o nádrže, které zásobují města pitnou vodu. Nikterak ale neprospívá ani z hlediska rybářského nebo ochranářského. Nelze vynechat ani ekonomickou stránku věci, protože zhoršení kvality vody pak navíc zvyšuje i náklady na její čištění.


„Kaprovitá populace je velmi stabilní a my zkoumáme, jestli se s tím dá něco dělat,“ řekl Kubečka. Jihočeští hydrobiologové, kteří se specializují na výzkum vodních nádrží a jezer, tak například rozvíjejí možnosti biomanipulace a metodiky hospodářských odlovů.


„Nádrže se nevypouštějí, jsou hluboké i čtyřicet metrů a na dně jsou pařezy a skály, sítě na rybníky se v nádržích nedají použít,“ vyjmenoval hlavní úskalí odlovu ryb Kubečka.


I samotné zkoumání volných vod je dost problematické. Uprostřed nádrží mají ryby téměř stejné možnosti uniknout jako ryby v moři. Jihočeští hydrobiologové, kteří prosluli ve světové vědě právě výzkumy vodních nádrží a jezer a podílejí se na tvorbě evropských norem pro studium těchto vod, proto museli sáhnout k řadě mořských postupů.


Na římovské přehradě, která mimochodem patří k nejprostudovanější na světě, je mohou lidé zahlédnout ve speciálních lodích, pro průzkum používají mořské zátahové sítě nebo echolokátory. Velké odlovy na Římově plánují hydrobiologové i na letošní srpen.


V září se do Českých Budějovic sjedou přední vědecké kapacity z oboru sladkovodních ryb. Hydrobiologický ústav AV ČR zde bude pořádat velkou světovou konferenci o způsobech kvantitativního sledování rybích obsádek nádrží a jezer. „Konference je událostí světového významu, přihlášeno je asi sto dvacet vědců ze čtyřiceti zemí. Měli bychom shrnout znalosti lidstva v tomto oboru,“ dodal Kubečka.

EDNA Z NEJPROSTUDOVANĚJŠÍCH NÁDRŽÍ NA SVĚTĚ. Jihočeští biologové používají na římovské přehradě speciální lodě a zařízení. Pro průzkum volných vod museli sáhnout k mořským metodám. Foto: HBÚ AV ČR