Ta vznikla před necelými dvěma lety v budově bývalé školy a místní obyvatelé od malých dětí až po důchodce si ji záhy oblíbili. Několikrát týdně si tu mohou vybírat z pestré palety zajímavých a užitečných aktivit.

„Osada neměla žádný prostor vhodný pro děti, mládež a seniory," vzpomíná na nedávnou situaci v Rychnově členka osadního výboru a iniciátorka nápadu Zora Tesařová.

„V roce 2014 Obecní úřad v Horní Stropnici vyhověl mé žádosti o prostor v budově bývalé školy a umožnil tak zřízení malé klubovny. První akce – malování pro radost – se tu uskutečnila v létě 2014," líčí start dnes již zavedených setkání.

Ta by ovšem nefungovala bez nadšení organizátorů. „Postupně se našlo dost dobrovolníků, abychom mohli mít v odpoledních hodinách otevřeno průměrně třikrát až čtyřikrát v týdnu. A přibývají stále noví ochotní spoluobčané. A nové nápady," cení si zakladatelka klubovny.

Klubovna se tak stala atraktivním cílem pro kdekoho ze zdejších obyvatel. Nabízí vzdělávací, kulturní, zábavné i sportovní vyžití. Výběr akcí je nastaven pro děti od školního věku až po seniory.

„Vyrábíme krásné předměty například papíru, korálků a přírodních materiálů, na Velikonoce pleteme pomlázky a barvíme vajíčka, vaříme a pečeme. Nabízíme besedy a diskuse k zajímavým tématům," vybírá Zora Tesařová z oblíbených akcí.

A zdaleka nezůstává jen u setkání v příjemně zařízené klubovně. Místní se již pravidelně setkávají například při zdobení vánočního stromu, zapojují se do akce Česko zpívá koledy, organizují oslavy Dne dětí a podnikají výlety na zajímavá místa v okolí. „Společně se sousední obcí Kamenná jsme založili tradici pěších výletů k Zaječímu prameni v Kamenské hoře a do Žumberka. Minulý víkend jsme šli již potřetí," vzpomíná na 15 km dlouhý výšlap jeho spoluorganizátorka.

Že nápad nabídnout místním prostor pro setkání a náplň volného času padl na úrodnou půdu, potvrzuje návštěvnost akcí. „Díky poměrně přesné evidenci víme, že v loňském roce zavítalo do klubovny kolem sedmi set lidí. Ale i kdyby tu některé odpoledne jen jedno dítě našlo, co potřebuje, má naše počínání smysl," je přesvědčena.