Radní jihočeské metropole schválili na posledním zasedání další krok při budování Dopravně informačního centra. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky už jsou nyní na zásadních městských komunikacích například osazeny strategické detektory, které slouží pro sběr dopravních dat. Centrálně chce v budoucnu řídit město třeba i navádění na parkoviště.

Město nyní zahájilo předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce pod názvem Vybudování, údržba, podpora a rozvoj Dopravně informačního a řídicího centra. Podle Viktora lavičky oslovilo pět firem - mimo jiné AŽDC Praha nebo Swarco Traffic. Další zájemci se mohou přihlásit.

Primářem psychiatrického oddělení českobudějovické nemocnice je Jan Tuček od roku 2004. Pacienti mají možnost vyjít i sami do zahrady, která je součástí tohoto oddělení.
Primář psychiatrie z budějovické nemocnice očekává nárůst duševních poruch

“Zadavatel dělá tuto konzultaci za účelem seznámení širšího okruhu potenciálních dodavatelů se záměrem vypsání veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k veřejné zakázce. Registrace k účasti v předběžné tržní konzultaci probíhá do 3. srpna 2020,“ říká Viktor Lavička s tím, že město má záměr optimalizovat řízení dopravy prostřednictvím inteligentních telematických systémů.

Oslavy Dnů jihočeské lidové architektury budou letos v Lužnici a v Bošilci.
Oslavy Dnů jihočeské lidové architektury budou letos v Lužnici a v Bošilci

„Na zásadních městských komunikacích jsou už například osazeny strategické detektory, které slouží pro sběr dopravních dat. Tyto detektory budou osazovány i na další místa, abychom získávali co možná nejvíce podrobných informací o dopravě a uměli na ně aktuálně reagovat. V souvislosti s parkovacími zónami vznikl centrální informační systém pro dopravu v klidu, což je nástroj sloužící pro vydávání parkovacích oprávnění, odhalování přestupků a celkovou správu parkovacího systému. Ze strany města je připravováno i mnoho dalších opatření jako například dynamický naváděcí systém na parkoviště, preference MHD a kamerový systém," vypočítává chystané změny Viktor Lavička.

"Všechny informace z dílčích telematických systémů, se budou sbíhat právě v Dopravně informačním a řídícím centru v budově Dopravního podniku města v Horní ulici. Toto centrum bude poskytovat především ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a technickém stavu všech telematických systémů v reálném čase a bude zajišťovat řízení dopravy na celém území Budějovic,“ vysvětluje Viktor Lavička. Předpokládané náklady na samotnou realizaci centra jsou odhadovány na 120 milionů korun. Na financování záměru město usiluje o dotaci z fondů EU, která může činit až 85 % z uznatelných nákladů.