Vážení čtenáři, přinášíme vám další díl našeho nového projektu s názvem Deník na návštěvě.

close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in Logo Deník na návštěvě.

V následujících týdnech zamíříme například do Ševětína nebo Hluboké nad Vltavou! Pokud byste byli rádi, abychom se přijeli podívat právě k vám, není nic jednoduššího než nás kontaktovat na adresách: Leona Fröhlichová, e-mail: leona.frohlichova@denik.cz nebo Klára Alešová, e-mail: klara.alesova@denik.cz.

Dne 15. 2. 2021 zahajujeme týden věnovaný Záboří. Zřejmě za vlády Přemysla Otakara II. došlo na Českobudějovicku k založení několika vesnic s jasným kolonizačním půdorysem s velkými obdélnými návsemi – patří sem třeba Záboří, Holašovice nebo Dobčice. Ovšem osídlení v okolí je doloženo už v dřívějších dobách od pravěku až do středověku. Například asi půl kilometru severně od dnešního Záboří, v místech, kde silnice ke Strýčicím přechází drobný potok, je doloženo osídlení lokality, jak uvádí Daniel Kovář v publikaci Záboří, Lipanovice a Dobčice v zrcadle času. "Četné nálezy železářské strusky napovídají, že zde probíhal kovářská nebo kovolijecká činnost, snad ještě před založením vsi Záboří na nynějším místě," píše Daniel Kovář.

První písemná zmínka o Záboří (z roku 1292) uvádí, že Václav II. daroval ves klášteru cisterciáků ve Vyšším Brodě. Pod klášterem zůstala až do 19. století, do zrušení poddanství. V současnosti patří pod obecní úřad Záboří i vesnice Lipanovice a Dobčice.

Řada vesnických stavení si v Záboří uchovala tvář, získanou v 19. století, kdy se na jihočeském venkově uplatnilo tak zvané selské baroko. K zajímavostem patří kaplička zasvěcená Janu Nepomuckému, jejíž základy jsou rozloženy na oba břehy potoka, který protéká návsí. Mnohým je vesnice povědomá ze série Babovřesky, kterou režisér Zdeněk Troška natáčel zčásti i v Záboří.