„Holky se potkávají na dvou schůzkách týdně. Na jedné se scházejí dívky od 4 do 12 let, na druhé pak ty starší. Vždycky k sobě mají také několik vedoucích, které s nimi celý rok pracují. Každé z děvčat má navíc svůj sešitek, ve kterém má napsáno, co by se mohlo za ten rok naučit," vypráví Anna Sattranová, jak jejich oddíl funguje. Nic tady ale není striktně dané, u Berušek funguje určitá míra svobody, a tak si děvčata můžou vybrat, co by se chtěla naučit.

„My podle toho jedeme a snažíme se holky nějakým způsobem směřovat k tomu, aby dosáhly svého cíle," vysvětluje Anna Sattranová, „Každá holka má tak v rámci své cestičky, jak my tomu říkáme, svůj cíl, ke kterému se snaží nějak dojít. Některé rychleji, některé pomaleji," doplňuje.

Valná většina z nás si při slově skaut představí člověka, jak jen za pomoci kamenů rozdělává oheň a učí se uvázat desítky různých uzlů. Doba však pokročila i u skautů, a tak se i tady dostávají k hlavnímu slovu jiné věci. „Dneska je trend obracet se k ekologii," přibližuje vedoucí Berušek zaměření oddílu. „My se snažíme, aby holky věděly, že třídíme odpad a co se stane ve chvíli, kdy zahrabeme ohryzek, igelitový sáček nebo třeba plechovku," doplňuje.

Kromě toho ale holky u Berušek získají povědomí o historii skautingu a České republiky. „Holkám přibližujeme význačné osobnosti našich dějin, od prezidenta a stěžejních panovníků, aby už i ty menší děti věděly, že nežijeme jen teď, že už byl někdo před námi," vysvětluje hlavní cíle Anna Sattranová.

Buď připraven!