Známý pasovský hospodský Richard „Ritschie“ Bobula (49) je jedním z nich. „Na okna svého silně frekventovaného lokálu Stadt-Beisl umístil plakáty s nápisem ‚Militantní nekuřáci nežádoucí‘,“ napsal pasovský deník PNP. Uvádí, že Bobula vidí v agresivních nekuřácích potenciálně ze zásady kverulantní hosty, kterým je následně pivo moc teplé, káva studená a polévka přesolená.

Samozřejmě prý nic nemá proti tolerantním nekuřákům, jejichž počet ve své hospodě odhaduje na 20 procent. Zbývající hosté pak často nepustí cigaretu z ruky celý večer. „Odhaduje, že po takovém víkendovém dnu, kdy má otevřeno až do čtyř hodin, vyhazuje do odpadků odhadem dobře dva tisíce vajglů,“ píše PNP.

Bobula plánuje, že když si u něho po 1. srpnu někdo zapálí, upozorní ho na zákon. „Když ale bude kouřit dál, přinesu mu popelník, nechci přece zasviněný lokál,“ říká v PNP ironicko – provokativně. U vchodu do restaurace chce dále postavit pokladničku „na první pokuty“. Mimo jiné Bobula očekává agresivní výstupy mnoha lidí bydlících v blízkosti hospod, kterým se nebudou líbit masová noční shromáždění kouřících lidí před dveřmi restaurací. „Za což ovšem nemůžeme my hospodští, ale lidé jako pan Frankenberger (pasovský hlavní organizátor nekuřáckého referenda) a právě militantní nekuřáci,“ říká Bobula v sobotních PNP.