Viktor Lavička, náměstek primátora, uvedl, že s ohledem na vzájemnou koordinaci staveb se to ovšem v tomto čase stihnout nedá, takže se termíny dokončení mnohdy dostávají až do podzimních měsíců. A stejně tomu bude i letos.

„Vedení města České Budějovice si uvědomuje, jaký zásah do života obyvatel města přinesou veškeré avizované dopravní stavby. Proto se i s ohledem na omezující geografické i urbanistické možnosti krajské metropole snažíme vždy připravit řešení s co nejcitlivějším zásahem do plynulosti dopravy,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu.

Motocentrum bratrů Bratránkových u dálnice D3 poblíž Tábora.
Vyvlastnění pro D3 u krajského úřadu neprošlo

Největší akce s dopadem na omezení dopravy v Českých Budějovicích letos chystá hlavně Jihočeský kraj a ŘSD. Ale protože se budou realizovat souběžně s dalšími akcemi jiných investorů na území města, je žádoucí o nich informovat komplexně. Pro lepší přehled o plánech uzavírek a již probíhajících opravách komunikací slouží řidičům, podnikatelům i občanům aktualizovaný informační portál „Dopravní omezení ve městě“, který je k dispozici na hlavní straně webu města České Budějovice (https://www.tkpgeo.cz/amg/mmcb-uzavirky/public).

„Omlouvám se všem řidičům nejen za případné komplikace, které jim avizované uzavírky mohou přinést. Věřím, že podstoupená omezení přinesou pozitivní očekávání a letos opravené a rekonstruované komunikace dobře zapadnou do mozaiky modernizující se dopravní infrastruktury města,“ dodal Viktor Lavička.

Práce v Radniční ulici
Ve dnech od 2. do 14. dubna 2020 bude úplně uzavřena českobudějovická Radniční ulice, a to z důvodu provádění výkopových prací (vodovodní a kanalizační přípojka). Přechodnou úpravu provozu prodlouží ještě práce na vybudování plynové přípojky, které začnou 11. dubna a potrvají až do 30. dubna 2020. Dopravní značení B28 – zákaz zastavení bude osazeno minimálně 7 dnů předem.