Vedení města si proto pohrává s myšlenkou, že by se trasa zjednosměrnila.

„Zatím je to opravdu jen nápad, který se ale bude prověřovbat v rámci integrovaného plánu organizace dopravy. Tak zvaném IPODu,“ uvedla k myšlence náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Projekt by měl především ulehčit městské hromadné dopravě. Z jednoho z jízdních pruhů by zde tak měl zřejmě vyrůst preferenční pruh pro autobusy a trolejbusy.

„Myslím si, že to je kravina. Auto sám řídím a Na Sadech se to celkem dá projet. Spíš by město mělo řešit stavbu dopravních okruhů okolo Budějovic,“ mávl rukou nad nápadem Patrik Lusk z Pražského předměstí. „Já se zase domnívám, že čím dál budou auta od centra jezdit, tím lépe. Jednosměrné Sady bych tedy uvítal,“ oponuje Luskovi jeho kamarád Marcel Vokatý.

IPOD by měl řešit celkovou dopravní situaci ve městě, ať už MHD, cyklisty či pěší.

„Předpokládaný termín dokončení dokumentu IPOD je koncem roku 2009. A horizonty řešení navržené v tomto dokumentu jsou roky 2010, 2020 a 2030 s tím, že součástí návrhu budou i výstavby nových komunikací,“ uzavřela náměstkyně Popelová.