Salesiány, kteří aktivně pracují s mládeží, zná pomalu v Českých Budějovicích kde kdo. Vedou farnost sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech, vytvářejí pestré programy pro mládež v salesiánském středisku a jsou aktivní i na zdejší teologické fakultě. Starají se o děti ze sídliště Šumava, Máj i Vltava. Navíc salesiáni z Českých Budějovic začali před lety jezdit pomáhat mladým lidem i do bulharského Kazanlaku.

V Českých Budějovicích aktivně působí salesiáni již dvacet let, a kulaté výročí si tento týden připomínají.
„V kostele sv. Vojtěcha se od pondělí do neděle koná výstava, která dokumentuje bohatou činnost farnosti a střediska mládeže,“ prozrazuje Ondřej Trojek, koordinátor zájmových kroužků střediska. „Hlavní program oslav, Noc u sv. Vojtěcha, začíná v pátek od 20 hodin. V sobotu je od 10 hodin plánovaný zábavný den pro rodiny s názvem Dveře dokořán. Večer pak v 18 hodin začne Galakoncert díků. Oslavy vyvrcholí nedělní bohoslužbou od 10 hodin, které se účastní biskup Karel Herbst.“

Neoficiálně působili salesiáni v Českých Budějovicích již od roku 1980. Jiří Kašný, Jaroslav Kuchař a Zdeněk Demel tajně studovali teologii a pracovali v civilních zaměstnáních. Organizovali přitom pro mládež např. výlety a prázdninové pobyty.
„Na jaře 1990 se konala jednání mezi provinciálním vikářem salesiánů B. Benešem a českobudějovickým biskupem Miloslavem Vlkem o činnosti salesiánů v Českých Budějovicích,“ vzpomíná vedoucí salesiánského střediska Tomáš Rádl.

Výsledkem bylo založení nové farnosti sv. Vojtěcha a na podzim vzniklo Salesiánské středisko mládeže.
Salesiánské středisko má za sebou pestrou minulost a nabízí možnosti i těm dětem z okolních sídlišť, které nevědí, jak využít volný čas.

„Nyní má středisko čtyři sekce, 500 dětí, 19 zaměstnanců, 130 dobrovolníků a 34 praktikantů,“ vypočítává Tomáš Rádl. „Do farnosti na nedělní mše chodí 600 lidí a úterních mší pro vysokoškoláky se účastní až 150 z nich,“ dodává Tomáš Rádl a zve na víkendové oslavy ke sv. Vojtěchu do Čtyřech Dvorů.