O další obor rozšířilo své působení Salesiánské středisko mládeže České Budějovice. Chová včely a nabízí med.

Projekt "Salesiánský med" žil v myšlenkách současného ředitele salesiánského střediska Ondřeje Trojka už od roku 2013. "Nápad se zrodil v rámci jednoho kurzu, kterého jsem se zúčastnil a musím přiznat, že prvotní nadšení bylo více znát na ostatních účastnících kurzu než na mně samotném. Myšlenka ve mně postupně zrála, čekala na správný okamžik a vhodné lidi," vysvětluje Ondřej Trojek.

Letošní včelařská sezóna je považována za jednu z nejhorších a nejtěžších za poslední desítky let. "Historie salesiánské práce ale už od svých počátků ukazuje, že žádné začátky nejdou tak hladce, jaká byla představa, jsou vždy těžké a náročné. Stejně tak ani salesiánský med nemá na růžích ustláno. Přesto jsme 8. 12. spustili prodej prvního Salesiánského medu, kvalitního, poctivého a originálního produktu, mimo jiné s ambicí zrodu nového finančního zdroje, který umožní realizovat práci s mladými v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích," říká Petr Kuba, pracovník střediska. "Zakoupením medu lidé kupují více než jen med, kupují příběh, který díky nim můžeme psát do srdcí mladých lidí," dodává Petr Kuba.

Ilustrační foto.
Policie vyrazí na kontroly. Bude upozorňovat, hrozí i pokuta 10 tisíc na místě

V rámci podpory města České Budějovice mohli ve středisku koupit nejen nezbytné včelařské vybavení, ale také dětské včelařské kombinézy, a umožnit tak dětem několik návštěv přímo ve včelnici. Pro mnohé z nich to bylo první seznámení se s včelařením a životem včel. "Jejich rozzářené oči a jiskra v nich nad otevřeným úlem s možností pozorovat práci dělnic, trubců a samotné včelí královny nás utvrzuje, že jdeme dobrý směrem," zmínil Ondřej Trojek.

Příběh salesiánského medu je spojen s řadou ochotných lidí, kteří se na něm podílejí, ať už zaměstnanců Salesiánského střediska mládeže Č. Budějovice, členů místního společenství Salesiánů spolupracovníků, kamarádů a kamarádů jejich kamarádů. "A to nás na našem včelaření baví nejvíce, jak nás příběh medu spojuje a obohacuje. Neodmyslitelnou součástí Salesiánského medu jsou také děti a mladí, kteří mají možnost se stát (alespoň na krátký čas) včelaři a poznat jak včely, tak samotné včelařské povolání zblízka," zdůrazňuje Petr Kuba. Včelstva jsou umístěna v Milíkovicích u Kamenného Újezdu.

Ilustrační foto.
Viděli jste krádež skříňového vozíku? Zloděj způsobil škodu za 1,5 milionu

"V počátcích Oratoře Dona Boska považovalo okolí jeho nápady a práci s mladými za bláznovství. Možná je českobudějovické salesiánské středisko v podobné pozici. Věříme ale, že se stáváme součástí něčeho nového a že za pár let bude náš "Salesiánský med" oblíbený a dostupný k zakoupení jak v celé ČR, tak i v samotném italském Turíně na Valdoccu - kolébce salesiánské rodiny," uvedl Petr Kuba.

"Všechno začalo nenápadně ráno na svátek Neposkvrněné početí Panny Marie, 8. prosince 1841. Téhož roku otevřel v Turíně don Cocchi první oratoř," vzpomíná ve svých pamětech zakladatel salesiánů Don Bosko a přidává: "Klekl jsem si a pomodlil se Zdrávas Maria." Po pětačtyřiceti letech pak svým salesiánům řekl: "Všechny dary, které nám dalo nebe, jsou ovocem onoho prvního Zdrávas Maria, které jsem se modlil vroucně a s přímým úmyslem."

Stejně jako Don Bosko před 179 lety vstupují českobudějovičtí salesiáni do nové etapy své práce, tentokrát spojené s včelařením.