O další obor rozšířilo své působení Salesiánské středisko mládeže České Budějovice. Chová včely a nabízí med.

Projekt "Salesiánský med" žil v myšlenkách současného ředitele salesiánského střediska Ondřeje Trojka už od roku 2013. "Nápad se zrodil v rámci jednoho kurzu, kterého jsem se zúčastnil a musím přiznat, že prvotní nadšení bylo více znát na ostatních účastnících kurzu než na mně samotném. Myšlenka ve mně postupně zrála, čekala na správný okamžik a vhodné lidi," vysvětluje Ondřej Trojek.

Letošní včelařská sezóna je považována za jednu z nejhorších a nejtěžších za poslední desítky let. "Historie salesiánské práce ale už od svých počátků ukazuje, že žádné začátky nejdou tak hladce, jaká byla představa, jsou vždy těžké a náročné. Stejně tak ani salesiánský med nemá na růžích ustláno. Přesto jsme 8. 12. spustili prodej prvního Salesiánského medu, kvalitního, poctivého a originálního produktu, mimo jiné s ambicí zrodu nového finančního zdroje, který umožní realizovat práci s mladými v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích," říká Petr Kuba, pracovník střediska. "Zakoupením medu lidé kupují více než jen med, kupují příběh, který díky nim můžeme psát do srdcí mladých lidí," dodává Petr Kuba.

V rámci podpory města České Budějovice mohli ve středisku koupit nejen nezbytné včelařské vybavení, ale také dětské včelařské kombinézy, a umožnit tak dětem několik návštěv přímo ve včelnici. Pro mnohé z nich to bylo první seznámení se s včelařením a životem včel. "Jejich rozzářené oči a jiskra v nich nad otevřeným úlem s možností pozorovat práci dělnic, trubců a samotné včelí královny nás utvrzuje, že jdeme dobrý směrem," zmínil Ondřej Trojek.

Příběh salesiánského medu je spojen s řadou ochotných lidí, kteří se na něm podílejí, ať už zaměstnanců Salesiánského střediska mládeže Č. Budějovice, členů místního společenství Salesiánů spolupracovníků, kamarádů a kamarádů jejich kamarádů. "A to nás na našem včelaření baví nejvíce, jak nás příběh medu spojuje a obohacuje. Neodmyslitelnou součástí Salesiánského medu jsou také děti a mladí, kteří mají možnost se stát (alespoň na krátký čas) včelaři a poznat jak včely, tak samotné včelařské povolání zblízka," zdůrazňuje Petr Kuba. Včelstva jsou umístěna v Milíkovicích u Kamenného Újezdu.

"V počátcích Oratoře Dona Boska považovalo okolí jeho nápady a práci s mladými za bláznovství. Možná je českobudějovické salesiánské středisko v podobné pozici. Věříme ale, že se stáváme součástí něčeho nového a že za pár let bude náš "Salesiánský med" oblíbený a dostupný k zakoupení jak v celé ČR, tak i v samotném italském Turíně na Valdoccu - kolébce salesiánské rodiny," uvedl Petr Kuba.

"Všechno začalo nenápadně ráno na svátek Neposkvrněné početí Panny Marie, 8. prosince 1841. Téhož roku otevřel v Turíně don Cocchi první oratoř," vzpomíná ve svých pamětech zakladatel salesiánů Don Bosko a přidává: "Klekl jsem si a pomodlil se Zdrávas Maria." Po pětačtyřiceti letech pak svým salesiánům řekl: "Všechny dary, které nám dalo nebe, jsou ovocem onoho prvního Zdrávas Maria, které jsem se modlil vroucně a s přímým úmyslem."

Stejně jako Don Bosko před 179 lety vstupují českobudějovičtí salesiáni do nové etapy své práce, tentokrát spojené s včelařením.