V každém okrsku zajišťovala Potraviny, Maso uzeniny, Ovoce zeleninu, Drogerii, mnohdy Textil, Obuv a často trafiku a potřeby pro domácnost, někde cukrárnu a papírnictví. Takový shluk obchodů byl např. na Lidické kolem Kotvy, v ulici Marie Vydrové, v Jírovcovce, v ulici 28. října, na Rudolfovské, na Pražské (včetně lékárny U Huberta), v Pětidomí apod. Do 60. let byly ještě podle situace rozmístěny mlékárny.

O zrušení obchodu musely obchodní podniky podat na radnici žádost. Ať už byla radnice jakkoliv poplatná socialismu, většinou obchodním podnikům usilujícím o splnění plánu tržeb nevyhověla. Na Rudolfovské za viaduktem byly dva obchody potravin, skoro nic tam neměli, ale zrušení nebylo povoleno, protože by obyvatelé z okolí měli na nákup daleko.

Týkalo se to i hospod, které sice zřizoval podnik Restaurace a jídelny, ale radnice požadovala, aby na určité množství sousedů byla jedna hospoda. Bojovalo se o restauraci Na Americe na Palačáku, ale to radnice prohrála. Politicky bylo zdůvodněno, že v tom rajónu stačí Jirsíkov, Sparta a U Hrdinů.

I restaurace U Kotvy musela zmizet, ačkoliv to nebylo nutné, protože dnes jsou v tom místě výtvarně nehodnotné obchody, navíc některé poněkud plechové. Štamgasti se přemístili do hospody U Basy.

Do obchodu bylo tedy pár kroků a nákup se dal ve dvou taškách donést domů. Možnost nákupů do auta zákazníkům nabídl až Prior. Ceny byly sice stejné jak v Prioru, tak v Pětidomí, ale do kufru auta se více vešlo a bylo to pohodlné. Navíc někdo prominentní se dostal do Rakouska a přinesl zprávy, o tom, jak se tam nakupuje. Není však prokázané, že by naše hospodyňky měly ruce vytahané od plných tašek, jak upozorňovaly razantní ženské spolky. Nevolaly po supermarketech a autech, spíše chtěly, aby tašky s nákupem tahali také muži. Faktem je, že pánům se s taškami pro maso, mouku, máslo a rohlíky nějak nechtělo. Autem po roce 1990 ano.

V 80. letech, kdy byl největším obchodním domem ve městě Prior, sloužily návaly v Prioru a aut na parkovišti politikům jako důkaz, že se lidi mají dobře, jsou šťastní, velmi nakupují, a proto je volí. Zejména v předvánoční době bývalo v Prioru narváno. Skoro pokaždé o tom mluvil v novoročním projevu prezident Husák.

Na Lannovce postávala ruská auta, ani se nenamáhala zajet na parkoviště, a manželky ruských důstojníků hojně (ne, překotně) nakupovaly. Sortiment a šířku nabídky před rokem 1990 a po roce 1990 nejde dost dobře srovnávat. Jsou jiné ceny, jiní dodavatelé. Býval ve městě jeden druh chleba. Kdo chtěl lepší, domluvil se s řidičem, který přivezl chleba z Husince nebo z Netolic. Housky také z Netolic, kde je snad stále ručně pletli a sypali mákem.

Kdo chtěl čerstvý chléb (teplý a voňavý), zajel na Vrbenskou. Dnes je chlebů v supermarketu asi 20 druhů, přičemž bez fronty, leda u pokladny.

Fronty bývaly, ale kdyby se vedla statistika front v historickém jádru města, tak permanentní, byť ani ne desetimetrové, byly v České ulici u prodeje výsekového masa, každý čtvrtek u knihkupectví na náměstí a u trafik na nedostatkové časopisy jako ABC a Čtyřlístek. Fronty v Prioru a Družbě nebyly navenek vidět. Návaly byly v prodejnách Ovoce zelenina, když něco přivezly. Dost se dalo pořídit „za flašku", ale to dnes také. Nadprůměrné fronty byly u biografů, a v Háječku na filmy, které přetížená politická cenzura nestačila „ošetřit".

Po roce 1990 překvapil nárůst obchodů, kterých bylo ve městě předtím dva, tři nebo pět, a najednou 20 až 30, přičemž počet obyvatel města se nezměnil, nebo dokonce klesal. Mimo jiné to jsou autobazary, benzinové pumpy, lékárny a reklamní agentury. Z hlediska sousedského a stran koloritu ulic je přesun nákupu z centra města na okraj do supermarketů trochu problém. V sobotu a v neděli je centrum města, když se to přežene, pusté.

Lidi jsou v supermarketech. Nestojí frontu u řeznictví, až přivezou výsekové, tudíž si nemohou sdělovat, co je v ulici nového. Krámky strhly portál a nastěhovala se tam jakási poradenská firma. Ale volba je svobodná, nemusí se jít do supermarketu, může se jít pro maso k Šolínům, Satrapům, Stožickým, ke Starým, k Mikešům, Mrázkům, Kulíkům apod. Tedy jestli tam ještě budou.