Nové samolepky se objevily na popelnicích v krajském městě. Šklebící se odpadky na obrázcích upozorňují, že nepatří do směsného odpadu, ale do kontejnerů na papír, sklo nebo plasty.

„Jedná se o akci města. Samolepky nabádající k třídění odpadu, by měly být postupně na všech nádobách na komunální odpad ve všech částech města,“ uvedla tisková mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová.

S městem se na akci podílí i společnosti Eko–kom a .A.S.A. „Cílem je upozornit občany na nutnost třídění odpadu. Teď se třídí zhruba deset procent odpadu, reálných je kolem třiceti procent,“ dodala Welzlová.

Aktivita radnice však znovu probudila diskuse o četnosti nádob na separovaný odpad. „Popelnice dostaly hezké barevné samolepky, aby každý věděl, co do nich patří. Ale proč by v naší dlouhé ulici J. Ježka a na přilehlém sídlišti nemohl magistrát umístit alespoň nějaké menší kontejnery? V naší rodině třídíme odpad a odnášíme ho do kontejnerů dost daleko,“ říká Zdeňka Trnková ze Suchého Vrbného.

A připomínky znějí i z jiných částí města. „Když před pár lety rozdali do schránek letáky, musel jsem obejít čtyři ulice, než jsem našel volný kontejner. A za dva týdny bylo všechno zase ve starých kolejích. Byla to jen taková hurá akce,“ konstatoval šestatřicetiletý Ondřej Svoboda z Pražského předměstí.

„Nádoby na separovaný odpad umisťujeme na základě objednávky magistrátu. V úzké spolupráci s občany, zástupci města a našimi zaměstnanci se snažíme maximálně vyhovět požadavkům občanů,“ zdůraznila Gabriela Pánková, tisková mluvčí .A.S.A. ČR. „S radostí můžeme konstatovat, že během následujícího měsíce bude rozmístěno sto padesát nových nádob na separovaný odpad,“ dodala Pánková.