Samsonovu kašnu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích vytesali z větší části před tři sta lety. Teď ji zahalí na několik týdnů ochranné zábrany. Památku totiž čeká rozsáhlá oprava bazénu kašny, a to z vnější i vnitřní strany. Vše probíhá po dohodě s památkáři a vlastníkem kašny, statutárním městem České Budějovice.

Kamenná Samsonova kašna je chráněnou kulturní památkou. Celé dílo je považováno za cenný doklad kamenosochařství jak z hlediska samotné památky, tak i v souvislosti s barokním uměním 18. století v Čechách. „Na osmiúhelníkové kamenné vaně kašny je třeba opravit spáry, vyplnit vzniklé praskliny a zcelit povrchy. Všechnu restaurátorskou práci odvede Lukáš Hosnedl, který převzal péči o Samsonovu kašnu po Ivanu Tláškovi,“ řekl k opravě náměstek primátorky Michal Šebek.

Na necelý měsíc za ohradu

Restaurátorské práce začaly v pondělí 8. dubna, a to opravami na vnějších stranách bazénu Samsonovy kašny. Práce jsou naplánovány na celý duben. O týden později, 19. dubna, pak vodohospodáři ze společnosti ČEVAK a.s. vypustí vodu z bazénu, vyčistí jej a tlakovou vodou očistí spodní části sloupu. Na pomoc přijede i plošina, ze které se budou omývat horní mušle. Technici zároveň zkontrolují světla, tedy standardně připraví kašnu na letní sezonu. „Jediným rozdílem bude to, že po další dny zůstane kašna bez vody, aby restaurátor mohl provést další nezbytné opravy uvnitř bazénu,“ doplnila Jitka Kramářová, mluvčí společnosti ČEVAK a.s.

Opravy bazénu Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Na snímku restaurátor Lukáš Hosnedl.Opravy bazénu Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Na snímku restaurátor Lukáš Hosnedl.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle Lukáše Hosnedla je bazén kašny složen z mohutných kamenných dílů, které jsou spojeny systémem pero-drážka. Výplň mezi nimi je v současnosti cementová, ale najdou se v ní i úlomky cihel. Výplň ale neumožňuje, aby kámen „dýchal“, takže koroduje na hranici spáry. Proto bude nová spárovací hmota na jiném základu na vápenné bázi „prodyšná“. „Kamenné díly kašny jsou navíc spojeny kramlemi, aby odolaly tlaku vody,“ doplňuje podrobnosti Lukáš Hosnedl. Kramle jsou nyní bronzové, což je výjimečné, předtím byly zřejmě kované ocelové. Lukáš Hosnedl připojil, že když se začalo odkrývat spárování, objevily se pod ním dutiny, které také bude potřeba zaplnit.

Předcházející rekonstrukce

Práce na opravě bazénu kašny potrvají necelé tři týdny. Jejich ukončení je naplánováno na konec dubna, kdy bude Samsonova kašna plně připravena zpříjemnit lidem návštěvu náměstí Přemysla Otakara II.

Poslední velkou rekonstrukcí prošla Samsonova kašny v roce 1999 a posléze byla v roce 2014 rozšířena obslužná šachta, tedy řídící centrum této památky. O rok později pak byla sejmuta socha Samsona kvůli opravě a rozšíření vstřiku v horní části kašny.

Barokní Samsonova kašna pochází z let 1721–1727 a svého druhu je jednou z největších v zemi. Ve své době sloužila k zásobování centra města vodou. Čerpala se do ní z Vltavy a kvůli tomu také byla na pravém břehu řeky postavena Vodárenská věž. Potrubí odtud přivádělo vodu do města pod hladinou Vltavy, což byl v tehdejší době značný technický úspěch. Kašna je dílem jihočeského sochaře J. Dietricha a kameníka Zachariáše Horna. Její dominantu tvoří právě socha Samsona krotícího lva, který stojí na výrazném dekorativním soklu se čtyřmi maskarony – chrliči vody. Horní součástí soklu jsou čtyři postavy atlantů nesoucí kamennou mušli, která byla Zachariášem Hornem vytesána přímo v lomu v Besednici u Trhových Svinů.