Ekologická sanace zbytků technologických procesů začne koncem července a konec je plánován na léta 2010 až 2012. Celou akci bude platit státní pokladna, magistrát města se na likvidaci škod peněžně podílet nebude.


„První etapu lidé nejvíce zaregistrují, neboť se bude odbagrovávat zemina a odvážet se na dekontaminaci. Po té bude následovat několik dalších etap sanací ohnisek a podzemích vod. Vlatsní ukonšení post sanačního monitoringu předpokládáme v druhé polovině roku 2012,“ uvedl včera vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Svatopluk Mika a dodal, že akce je z hlediska spodních vod celé českobudějovické pánve potřebná. „Jedná se o jakousi časovanou bombu, která by mohla kdykoli kontaminovat spodní vody s nedozírnými následky pro široké okolí,“ varoval Mika s pomyslně vztyčeným ukazovákem.
Už dříve se museli poroučet k zemi rodinné domy ve Vodní ulici, které stály právě v kontaminované lokalitě. Po skončení celého projektu by mělo dotyčné místo opět sloužit Jihočeským plynárnám. Nejen okolní obyvatelé se o harmonogramu prací či o celé sanaci mohou dočíst z letáčků, které jsou rozvěšené ve Vodní ulici.


„Kontaminovaný materiál se bude odvážet na dekontaminační plochy mimo území města. Vlastní dekontaminace se bude provádět biodegradačními technologiemi. Každý odtěžený kubík zeminy bude okamžitě zaregistrován a sledován po celou dobu manipulace,“ vysvětlil vedoucí odboru likvidaci nebezpečného materiálu s tím, že na práce bude dohlížet jak magistrát, tak i ministerstvo financí a Česká inspekce životního prostředí, ale i majitel pozemku Jihočeské plynárny.


Odstranění nebezpečných látek z krajského města pochopitelně vítají i ekologové. „Jen tento krok vítáme a nic k tomu nemáme. Je jen dobře, že se na sanaci našly peníze, protože se jedná o skrytou ekologickou zátěž,“ podotkl Vladimír Molek ze sdružení Calla.