S nimi můžete jet třeba na pohotovost nebo do lázní. Co vlastně ODZS dělá a kdo se může její sanitkou svézt, vysvětluje v rozhovoru ředitel ODZS Pavel Mahr.

Jaký je vlastně rozdíl mezi modrou, bílou a žlutou sanitkou?
Barva nehraje žádnou roli. My máme bílé, žluté, oranžové i modré a do budoucna budeme pokračovat s bílými sanitkami, jak nám nově ukládá legislativa. Rozpoznávacím znakem našich sanitek je červený kříž, protože jsme členové Českého červeného kříže. Sanitky záchranné služby mají Modrou hvězdu života.

Záchranka jezdí k vážným nehodám a akutním případům. Jaké převozy zajišťuje ODZS?
Zajišťujeme všechny služby, které požadují lékaři nebo zdravotnická zařízení, tzn. veškeré převozy klientů nemocných, zraněných a rodiček. Vozíme ale i ty pacienty, kteří podle lékaře nemají nárok na sanitku – transport si pak platí přímou úhradou. Pro celý Jihočeský kraj také zajišťujeme převoz krevních přípravků a zdravotníků k operacím. Zařizujeme i zdravotnický personál na různé sportovní a kulturní akce. V neposlední řadě jezdíme i do zahraničí – zajišťujeme tzv. repatriace. To sice patří k asistenčním službám pojišťoven, ale jsou tací, kteří vyjedou do zahraničí bez připojištění, něco se jim stane a potřebují se dostat domů.

Kdo si může vaši sanitku zavolat?
Nás si může zavolat každý, neodmítneme nikoho. Pacient, který má příkaz ke zdravotnickému transportu od lékaře nebo zdravotnického zařízení, má převoz hrazený ze zdravotního pojištění. To jsou například převozy k lékařům, převozy zraněných, nemocných, kterým se zhoršil zdravotní stav, jsou to překlady do jiných zdravotnických zařízení, odvozy do lázní, a podobně.
Ten, kdo nemá příkaz ke zdravotnickému transportu od lékaře, si to musí zaplatit sám za přímou úhradu. To je příklad i převozu pacientů z nemocnice domů na propustku, třeba na svátky, což teď začíná být aktuální. Pojišťovna to neproplácí, protože člověk je pořád vedený jako hospitalizovaný.

Jak je převoz pacientů, kteří si to musí hradit sami, drahý?
Na internetu na adrese www.odzs.cz máme ceník se sazbami, který se nemění. Cena se stanovuje podle počtu ujetých kilometrů, čím dál jedeme, tím je sazba nižší. Pohybuje se od 10 do 18 korun za jeden kilometr.

Jezdíte také k dopravním nehodám? Co se vlastně děje, když zavolám na linku 155?
Na dispečinku linky 155 je dobře vyškolená sestra s dlouhou praxí, která ví, na co se má ptát, vyhodnotí situaci a rozhodne, jestli je potřeba záchranka, lékař nebo jestli se jedná pouze o transport pacienta, který má například chronické onemocnění a jeho stav se náhle změnil. V tom případě zavolají nám a my pacienta převezeme.
U dopravních nehod ale také zasahujeme. Poskytneme první pomoc a musíme vyčkat na příjezd lékaře záchranné služby. Když záchranka přijede, převezme si těžké případy a nám předá méně závažné.

Lidé si tedy ani nemusí všimnout, že je veze právě ODZS?
Ano. Lidé vidí sanitku a často nerozlišují.

Jaký personál jezdí ve vašich sanitkách?
Jsou to všechno řidiči, tzv. nižší zdravotnický personál, kteří prošli kurzem DRNR, tedy Doprava raněných, nemocných a rodiček, a jsou připraveni udělat za každých okolností vše pro záchranu života a udržení zdraví. U transportů pacientů z nemocnice domů je pro nás samozřejmostí dovést, nebo i donést klienty až do bytu.

Kolik máte sanitek a jak jsou vybaveny?
Vybaveny jsou přesně podle vyhlášky. Je tam toho moc, počínaje nosítky, infarktovým křeslem, defibrilátorem, ručním dýchacím přístrojem, kyslíkem a rozvodem kyslíku, držáky na infúze, porodnickým balíčkem, dlahami a matracemi konče. Máme 52 sanitek a zajišťujeme s nimi Českobudějovicko, Trhovosvinensko, Týnsko, Křemežsko a Volarsko.

Jaké jsou čekací doby?
Na zavolání přijedeme hned, maximálně do 40 minut, je to podle naléhavosti. Smíme vozit nejvýše čtyři klienty, včetně jejich doprovodu. Bohužel se nám někdy stane, že přijedeme do nemocnice a pacient si stěžuje, že na nás čeká už tři hodiny, ale neví, že nemá napsanou propouštěcí zprávu a bez ní ho z nemocnice nepustí. My také často musíme řešit i komunikaci mezi pacientem a zdravotnickým zařízením.

Jak dlouho už v Budějovicích funguje Okresní dopravní zdravotnická služba?
Od roku 1990. Ale zdůraznil bych, že služby v tomto rozsahu, i když v jiném obsazení a prostorách, provozuje firma, byť se jinak jmenovala a byla pod jiným zřizovatelem, už od roku 1956, kdy vznikla samostatná odnož Okresního ústavu národního zdraví tenkrát nazvaná Dopravní a zdravotní služba. Po jeho rozpadu v roce 1990 fungovala pod okresním úřadem a později jako soukromá firma.

Fungují tyto okresní dopravní zdravotnické služby i v jiných okresech?
Leckde fungují malí dopravci, kteří mají jen několik vozidel. Někde mají svou dopravní službu nemocnice, to je příklad Prachatic. Tam ale jezdí jen do třetí hodiny odpoledne, a po této době tam jezdíme my.

Jakou má pracovní dobu ODZS?
Každý, kdo nás potřebuje, si nás může zavolat 24 hodin denně 365 dní v roce. Náš dispečink funguje nepřetržitě na telefonech 386 352 222, 386 352 333, 606 788 000 nebo na e-mailu dispecink@odzs.cz.