„S provozem jsme závislí na lékařích – externistech z nemocnic nebo z obvodů. A i těch postupně ubývá stejně jako kmenových lékařů,“ posteskl si ředitel ZZS Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý.


Neutěšený stav má podle něj hned několik příčin. Jednak se citelně projevuje fakt, že za poslední dva roky nikdo z urgentní medicíny neatestoval a záchranky tak nemají kde brát čerstvé absolventy. Zájem o tento obor navíc ze zištných důvodů klesá.


„S takovou atestací si v pozdějším věku už nikdy neotevřete soukromou praxi. Potenciální zájemci si hořce uvědomují, že nemají v pozdějším věku nebo v případě, že utrpí úraz, který jim již nedovolí pracovat u záchranky, růžové vyhlídky. Z toho důvodu je tento obor neatraktivní,“ vysvětluje Slabý.


„Proto bychom uvítali zákon o záchranné službě, který by umožnil odejít do důchodu dříve a s bazální rentou,“ naznačuje.


Ani výpomoc nemocničních a soukromých lékařů nedokáže záchranné službě vytrhnout trn z paty. „Tito kolegové přestávají mít o služby zájem. Jednak si ti, kteří mají vlastní praxi uvědomují riziko, že je nějaký nešťastný případ u záchranky může v konečném důsledku připravit o praxi, jednak lékaři, kteří mají ve svém zaměstnání řadu pracovních povinností, nestojí o to, trávit další čas na úkor rodiny u záchranky,“ rozumí argumentům mnohých Slabý.


Ze začarovaného kruhu pomůže patrně jen změna systému, snaha přilákat za současných podmínek do řad záchranářů nové tváře, je dlouhodobě planá.