Všem, kteří přispějí více než 30 Kč, darují dobrovolníci jako poděkování za příspěvek symbolickou  rolničku. „Nás si vybrali přímo ve škole," vypráví Mariana Mikešová ze Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích. „Je to pro mě poprvé, co takhle něco prodávám. Překvapilo mě, že lidé docela dost přispívají," dodává.

Mimo střední zdravotnickou školu se do projektu v Českých Budějovicích zapojila i Střední škola obchodu a služeb Kněžskodvorská a také Biskupské Gymnázium J. N. Neumanna.

Výtěžek sbírky poputuje na zajištění nové sociální služby v Táboře. V centru denních služeb pro dospělé v Soběslavi zajišťuje nezisková organizace Rolnička již mnoho let lidem s těžkým mentálním postižením program. Pravidelná návštěva centra jim pomáhá zachovávat schopnost pečovat o sebe a zvládat každodenní činnosti. V Táboře taková služba zatím chybí, proto ji chce Rolnička od září otevřít na své pobočce na Sídlišti nad Lužnicí.

Sbírka Rolničkové dny je v jižních Čechách již tradicí. 
V letošním roce tak vyrážejí dobrovolníci do ulic jihočeských měst po dvanácté. Projekt stojí zejména na spolupráci se středními školami a jejich studenty, ale do sbírky se pravidelně zapojují i skauti. Každý dobrovolník má během sbírky samozřejmě písemné pověření. Označené kasičky jsou také řádně zapečetěny na příslušném městském úřadu. Ve všech městech je navíc přítomen koordinátor starší osmnácti let, který odpoví na případné dotazy.

Rolničku lze podpořit například zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ROLNICKA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Rolnička obdrží 28,50 Kč, více infromací nalezete také na stránkách projektu  www.rolnicka.cz.

„Rolničky se tady v centru Budějovic budou prodávat určitě celé středeční dopoledne, končit budeme kolem jedné hodiny," vysvětluje Veronika Komárková, která má projekt v krajském městě  na starost.

Mimo České Budějovice je možné v tomto týdnu potkat dobrovolníky s rolničkami  například v Táboře, Soběslavi, Třeboni, Bechyni a v dalších jihočeských městech.