Díky 600.000 korunám vybraným ve stejné veřejné sbírce loni pomohlo sdružení LORM zajistit osobní asistenty 16 lidem, kteří současně nevidí a neslyší. Z loňského výtěžku uspořádalo sdružení také týdenní pobyty zaměřené na sociální rehabilitaci , díky sbírce mohli hluchoslepí využívat sociální služby, nebo dokonce vyrazit s asistenty na běžky.


Výtěžek z letošní sbírky mimo jiné pomůže rozvíjet služby pro hluchoslepé.