Taneční soubory soutěžily ve dvou kategoriích. V kategorii dětí předvedlo svůj talent 25 týmů složených z tanečníků ve věku od šesti do patnácti let, v kategorii mládeže a dospělých se utkalo 17 tanečních souborů. Vítězové obou skupin se v průběhu roku zúčastní Celostátní přehlídky scénického tance.
Soutěžní program v přestávkách zpestřila mimo jiné i tři exhibiční vystoupení hostujících tanečníků z Chorvatska. Po ukončení soutěže následoval také odborný seminář s porotou. „Je důležité, aby vedoucí souborů viděli, že to, co dělají, má smysl,“ prozradila Deníku hlavní pořadatelka Marie Oberfalcerová. „Odborná porota proto na semináři jednotlivá vystoupení pečlivě rozebere i z uměleckého a technického hlediska.“