Dne 10. května 1924 v 8 hodin večer se konala v Besedě v hlaholském místnosti ustavující valná hromada Okrašlovacího spolku v Českých Budějovicích. V předstihu vyzval zařizující výbor tohoto spolku všechny předběžné členy, jakož i ty, kteří se chtějí tohoto spolku členy státi, srdečně k účasti. Přijímání nových členů, jakož i vybírání členských příspěvků, jež činí 6 Kč, děje se ve spolkové místnosti v restauraci U Mičanů ve Smetanově ulici po celý den.

Spolek to zcela nepolitický spolek, i když určitá vazba na close Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. radnici probíhala, poněvadž okrašlování města musela radnice potvrdit či povolit. Na městské radě v roce 1925 nebyla povolena akce vysázení akátových stromů kolem celého náměstí (stromy byly už kolem kašny). Naopak bylo povoleno umístit nahoru na kandelábry zařízení pro živé květiny a dole instalovat odpadkový koš. Ještě téhož roku 1924 organizoval Okrašlovací spolek velkou akci s průvodem mládeže „Sázíme stromky po potomky“. Vysadil se na konci Jeremiášovy ulice a podél Nádražní třídy malý park. Je tam stále, jen nějak vyhledávaný není. Tehdy také alej kaštanů podél náspu.

Spolek vyzýval ku květinové výzdobě města při významných výročí. Péčí spolku byl v akci ochrany povětrnostní postaven u hlavní pošty na Masarykově náměstí povětrnostní sloup, což byl dobový název, později sloup meteorologický. Veřejnosti byl předán dne 4. října 1925. Sloup by ozdoben plastikami sochaře J. V. Duška z Tábora. Skupina soch čtyř dětí naznačuje pěkný čas, bouři, noc a den. Jiný výklad je, že jde o alegorii čtyř ročních období. J. V. Dušek měl zřejmě na mysli to první.

Sloup byl vybaven přístroji francouzské firmy Richard. Byly to dva píšící stroje, tlakoměr a teploměr, jeden polymetr, teploměr stanovící nejvyšší a nejnižší teplotu a nad nimi aneroid Gorgeho. U toho byl denní graf. Ještě kolem 70. let byly podobné přístroje v provozu, potom někdo rozbil sklo a co šlo odmontovat, odmontoval. Chodil jsem kolem do práce a vždy jsem se podíval, jaký je vývoj toho dne. Okrašlovací spolek vylepšoval město podle svého. Někdy měl jiný názor než Klub za staré Budějovice (stromy kolem kašny).

Autor: Jan Schinko