Na snímku z roku 1945 a na současném snímku je zachycena ulice U Tří lvů, kde vpravo stojí bývalé sanatorium MUDr. Jindřicha Říhy, vlevo původně Kovaříkův dům, dnes sídlo Radia Faktor.


V popředí je most přes Mlýnskou stoku. Je to jediný kubistický most ve městě. Byl postavený ve 20. letech 20. století v kubismu již doznívajícím.
Říhovo sanatorium bylo postaveno v roce 1913 stavitelem Johannem Stepanem podle jeho vlastního projektu. MUDr. Jindřich Říha byl „emeritní I. asistent školy pro porodní asistentky v Brně a I. sekundární lékař gynäkologického a porodnického oddělení zemské porodnice v Brně“. Než si postavil vlastní sanatorium, byl lékařem v tabákové továrně.


Sanatorium je prakticky od začátku do současnosti známo pod lidovým názvem „Říhárna“. Názvy budovy se měnily, zejména po roce 1945, naposled ještě v roce 1993 to byl Krajský ústav národního zdraví, ale název „Říhárna“, nezávislý na politické situaci, zůstával.


Říhovo sanatorium si vybudovalo ve městě dobrou pověst. Provádělo moderní diathermie a elektrické žárové koupele. Mělo dva operační sály pro operace všeho druhu. Součástí sanatoria byl ústav pro rodičky.


Říhárna zaručovala volnou volbu operátora i ošetřujícího lékaře. Operace a ošetřování gynekologických a porodnických případů převzal na přání i sám majitel ústavu MUDr. Jindřich Říha. Pro ženské nemoci ordinoval denně 9 – 11 hod. dopoledne a 3 – 5 hod. odpoledne. A také ordinoval v neděli a o svátcích vždy od 9 do 11 hod.


Po roce 1945 se zrodila myšlenka rozšířit Říhovo sanatorium a vybudovat zde Dům zdraví. V roce 1947 byl ustanoven Spolek pro postavení sociálního domu, v jehož čele stál starosta města. Zpracoval se plán Domu zdraví, ve kterém by byly umístěny tehdejší spolky zabývající se sociální péčí. To byly např. Masarykova liga proti tuberkulose, Okresní péče o mládež, Čs. červený kříž, Česká sociální pomoc apod.


Na pozemcích sanatoria se měly postavit dva nové pavilony. Návrh byl architektonicky zpracován a stavby navrženy do dvouletky. Byl připraven i rozpočet – stavební náklad činil 16 mil. Kč, vnitřní zařízení 10 mil. Kč, ale projekt se nerealizoval. Jen bylo ve stávající budově zřízeno dětské oddělení. V roce 1952 se dětské oddělení přestěhovalo do nemocnice a v Říhárně vznikla poliklinika. Zřídilo se zde i oddělení sportovního lékařství.


Kovaříkův dům vlevo, dnes Radio Faktor, byl postaven v roce 1914. Fasádu ve zvláštním pozdním secesním stylu včetně soch navrhl architekt Antonín Hübsch〜mann. Bratři Josef a Václav Kovaříkové se zabývali podnikáním ve stavebnictví. Později Václav Kovařík inzeroval projektování a provádění staveb obytných, průmyslových i hospodářských, odborné porady a revise.

Radio Faktor je v domě od roku 1993. Ve třetím domě za Říhárnou bydlel architekt, stavitel a geometr Josef Pffermann, který vytvořil v ulici U Tří lvů několik secesních domů. Také jeho dům U Tří lvů, dnes č. 8, je secesní. Nad vchodem má reliéfy tří lvů. Ulice U Tří lvů nebyla však pojmenována podle domu U Tří lvů. Název byl převzat z renesančního dvoru na rohu Žižkovy třídy, na jehož bráně býval obraz biblického Daniela v jámě lvové. Zřejmě byly v jámě lvi tři, poněvadž dvůr se nazýval U Tří lvů.


Josef Pfeffermann téma tří lvů převzal v době, kdy se ulice již jmenovala U Tří lvů, německy Dreilöwenhofgasse (v německém názvu je patrný základ - dvůr). Josef Pfeffermann byl autorem mnoha zajímavých secesních projektů ve městě. Jeho osobitý styl se objevil i ve výběru staveb české secese. V roce 1912 se přestěhoval do Prahy.