Údržbu veřejné zeleně krajského města omezili odborníci kvůli extrémnímu horku a suchu, které aktuálně panuje. Vzhledem k vysokým teplotám a nedostatku vláhy tráva sama od sebe příliš neroste, případně dokonce usychá. Její údržba tudíž nemusí být tolik intenzivní. Podle mluvčí budějovického magistrátu Jitky Welzlové bude klasické sečení obnoveno až při příznivějším počasí, nejspíše kolem poloviny července. „Trávu ve městě budou jinak pracovníci sekat pouze ve výjimečných či opodstatněných případech,“ uvedla Jitka Welzlová.

V souvislosti s vysokými teplotami vydal taktéž Český hydrometeorologický ústav výstrahu před nebezpečím požárů platnou pro celou republiku. Se suchem se v dnešních dnech potýkají města v Čechách i na Moravě a Slezsku.

Ne všechna města nicméně údržbu vzhledem k počasí omezují. Například v Trhových Svinech sečou a upravují traviny pořád stejně, a to bez ohledu na aktuální teploty. Podle Pavla Kubína, který má údržbu města na starost, je to především otázka názoru obyvatel. „Když nesečeme, místní nám posílají stížnosti, tráva se jim nelíbí, případně jim i vadí. O zeleň se tak raději pořád staráme, maximálně v okrajových částech města mírně polevíme,“ připustil Pavel Kubín. Údržba je podle něj přitom náročná jak na materiál a finance, tak i na ohledy k přírodě a případné připomínky ekologů.

Do budoucna by mohla údržbě pomoci i takzvaná mozaiková seč, kterou lze aktuálně spatřit poblíž areálu výstaviště. Část trávníku se při ní nechává zarostlá, zatímco se jiná část udržuje. Podle entomologa Jiřího Řehounka ze sdružení Calla je tenhle přístup ve městě dostačující. „Většinu míst bohatě stačí sekat tak dvakrát ročně, což je prospěšné pro rostliny i živočichy,“ uvedl Jiří Řehounek.

Vyjma veřejných prostranství trápí ale aktuální počasí i zahrádkáře. I ti péči o své pozemky přizpůsobují počasí. Třeba podle Evy Kučerové jsou vedra v tomto období běžná a nikoho nemohou překvapit. „Každé léto nesmíme plýtvat vodou, zahrádka usychá, květiny se vypalují. A navíc se v takovém vedru ani nikomu nechce nic pořádně dělat,“ komentovala Eva Kučerová, která na zahradě pěstuje zeleninu i okrasné květiny.

Postup těch, kdo sečení trávníků v létě omezují, chválí i odborníci. Podle nich vyšší porosty napomáhají k ochlazování veřejných prostor a taktéž jsou prospěšné pro přirozený rozvoj hmyzu a drobných živočichů, kteří v nich žijí.

Dalibor Máslo