Stoprocentním akcionářem společnosti Výstaviště České Budějovice (VČB) je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), a.s., jeho rozhodnutím byl zvolen do představenstva výstaviště Mojmír Severin. PGRLF, z pozice jediného akcionáře VČB, reagoval na potřebu obsadit volné místo v představenstvu VČB, po odvolání Leoše Kutnera. Ing. Mojmír Severin dlouhodobě působil na manažerských postech v bankovním a agro-potravinářském sektoru. Byl například ředitelem zemědělského sektoru Moneta Money Bank.

Mojmír Severin již byl zvolen i předsedou představenstva VČB. 

Bývalý ředitel Leoš Kutner byl přitom ve funkci teprve od roku 2016, tehdy byl na VČB obměněn celý management. A vedení společnosti se ujal Leoš Kutner. 

Leoš Kutner v době svého působení v čele VČB zahájil některé změny, které měly tradiční výstavní areál proměnit. Vloni hovořil o tom, že se chystá modernizace původních i stavba nových pavilonů. V jednom z nich mělo mít svůj depozitář Národní zemědělské muzeum.

V plánu bylo celý areál co nejvíce otevřít veřejnosti, zmizet mělo například současné oplocení u Levobřežky.

„Plánované změny závisí na dvou věcech. První je schvalovací proces územní studie a získání dalších nutných povolení a druhá je otázka získání dostatku zdrojů. Na obojím záleží časový horizont realizace plánovaných změn," vysvětloval vloni Leoš Kutner.

Z plánů na změny již byly schváleny územní studie „Jih“ a „Sever“, na základě které by se areál měl přetvořit ve výstaviště moderní a konkurenceschopné a mělo by sloužit jako odpočinková zelená zóna uprostřed města pro trávení volného času.

Změna ve vedení VČB by podle PGRLF měla dále podpořit zahájené nové směřování budějovického areálu. Tisková mluvčí PGRLF Neli Vesselinová pro Deník uvedla, že je potřeba dokončit započaté změny a posilovat konkurenceschopnost VČB. V současnosti se bourají pavilony F v části areálu u levobřežní komunikace a na jejich místě má vzniknout nový objekt. Mojmír Severin pro Deník uvedl, že rozhodnutí o podobě nového pavilonu bude souviset s celkovou koncepcí areálu a jeho směřováním. Uvedená koncepce by měla vzniknout po letošní výstavě Země živitelka. Koncepce má ukázat, jestli nový pavilon bude směřován spíše k univerzálnosti, nebo blíže k výstavnictví. Protože i ve výstavnictví nastupují nové trendy, na které je třeba reagovat. V novém pavilonu T v severní části výstaviště je například vysoký strop a pavillon nabízí velkou volnou plochu vhodnou pro výstavní i kulturní akce. Výška stropu ale na druhou stranu neumožňuje instalaci některých nových stánků, které potřebují nižší strop, aby bylo možné instalovat s jeho pomocí výstavní technologie.

Působení Leoše Kutnera bylo podle Neli Vesselinové ukončeno po vzájemné dohodě. Důvodem k ukončení smlouvy byly podle Neli Vesselinové manažerské chyby s dopadem na obchodní i personální vedení společnosti, nepřesné či neúplné informace o hospodářských výsledcích nebo nedostatečná komunikace s vedením PGRLF. 

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice vlastní výstavní areál o rozloze 25 hektarů. Součástí areálu je 27 pavilonů. Výstavy se pravidelně konají v 15 z nich, dalších 12 pavilonů je celoročně pronajato, uvádějí webové stránky akciové společnosti.