„Celkem se zúčastnilo padesát jedna autorů, před třemi lety jich bylo devatenáct,“ uvedl za organizátory akce restaurátor Ladislav Černý.
Druhá archivní knihvazačská přehlídka, kterou uspořádal českobudějovický státní okresní archiv, měla tři kategorie. „V první skupině byli pracovníci archivů, ve druhé studenti středních a vysokých škol a ve třetí umělečtí knihvazači a další účastníci,“ vypočetl ředitel archivu Vlastimil Kolda.
Soutěžící dostali ve složkách na volných listech neoříznutý a nijak neupravený text knihy s příběhem Ondřeje Puklice ze Vztuh. Purkmistr královského města, straník krále, byl ubit svými odpůrci v době vlády Jiřího z Poděbrad a má dnes pamětní desku v Krajinské ulici.


Způsobů zpracování se sešlo nepřeberně. Ve třetí kategorii například zvítězila Karina Sojková z Litomyšle s celokoženou vazbou zdobenou mosazným plechem, která odpovídá stylu 15. století, kdy Puklice žil. „Těší mě to,“ usmál se autor knihy Daniel Kovář nad tolika variantami a osobní sympatie přiznal k pergamenové vazbě manželů Stašových z Radošovic. Útlá vazba se může pochlubit zlatou ořízkou (pozlacenou horní hranou oříznutého knižního bloku – listů) a kaligrafickým nápisem tuší.


„Přišla jsem se podívat na doporučení. Jsou to zajímavá řešení,“ zmínila nad exponáty Jarmila Viktorová z historického klubu při Jihočeském muzeu. Přehlídky se zúčastnila i současná česká „esa“ v knihvazačském oboru Jan Sobota z Lokte a Jiří Fogl ze Žamberka.