Celodenní program si užívaly zejména děti. Za semenáčky, což je místní měna, se mohly zapojit do tvořivých dílen a soutěží. „My jsme s bráchou rýžovali granátky, také stříleli z luku a vyráběli náramky z korálků. Taky jsme si vylosovali překvapení. Já mám opál a on trilobita,“ usmíval se Vojta Kopecký z Českých Budějovic. „Taky jsme se byli podívat v podzemí, tam se nám moc líbilo,“ dodal jeho bratr Matěj.

Když si nejmenší hráli na písečné duně a účastnili se dalších možných aktivit, třeba i kreativní výzvy, kde navrhovali vlastní rajské zvíře, dospělí vyrazili s Miroslavem Huptychem do labyrintu. Ten jako autor ilustrací z knihy Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce návštěvníkům představil své dílo formou komentované prohlídky.

Po stopách poutníka

Dohromady jde o dvaadvacet tabulí popisující cestu poutníka bludištěm až do středu, kde se nachází ráj srdce. „Poutníka vyprovází Všezvěd Všudybud a Mámení a na většině tabulí je řeka času. Můžete si také všimnout, že častým motivem na deskách je moje neoblíbenější zvíře, blboun nejapný,“ smál se během výkladu.

Je to čtyři sta let, kdy Komenský knihu napsal, ale společnost se podle Huptycha téměř nezměnila. „Popis světa je jak přes kopírovací papír a platí i pro současnost,“ míní. „Každý má v sobě trochu z poutníka a každý něco z narcise, zvlášť umělci,“ dodával Miroslav Huptych. V bludišti pak přítomní fascinováni jeho kresbami bloudili celé dopoledne.

Miroslav Huptych (71) je básník, aforista, výtvarník, editor a arteterapeut. Kolážemi a fotomontážemi ilustroval desítky knih. V roce 2019 získal medaili za šíření odkazu J. A. Komenského v umělecké oblasti. Publikace Labyrint světa a ráj srdce z nakladatelství Práh, kterou ilustroval, týž rok obdržela cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský počin roku. Literární noviny ji vyhlásily knihou roku 2019. (Zdroj: huptych.cz)

Program doplnilo stejnojmenné divadelní představení Víti Marčíka z Českých Budějovic. Odpolední Koncert pro stromy slavnostně zahájila ředitelka Barbora Šímová. Poděkovala všem za jejich přítomnost a podporu činnosti přírodovědného muzea Semenec. Následovaly koncerty kapely Bonsai č.3 a Radúzy.