„Byl na nás vyvíjen nátlak a smlouvy jsme podepsali v psychické tísni,“ tvrdí tvůrce petice Josef Žižka s tím, že při uzavírání smlouvy byly porušeny podmínky vyplývající z občanského zákoníku. Podle vlastního vyjádření petentů smlouvu nepodepsali o svobodné vůli. Navíc pro ně nebyla srozumitelná a pracovníci Centra jim dostatečně nevysvětlili, co vlastně ve smlouvě podepisují. Údajně je měli i pracovníci nutit pod pohrůžkou, že jestli smlouvy nepodepíší, budou si muset najít jiné bydlení.


„Každý se tu bojí,“ zdůvodňoval Žižka. „Smlouva je neplatná a my požadujeme vrátit přeplatky,“ prohlásil za 44 signatářů petice a dodal, že smlouvy dle zákona podepisovat vůbec nemusejí.


Proti této části důchodců se ale postavila necelá sedmdesátka ostatních obyvatelů Centra sociálních služeb Staroměstská.
„Dostal jsem vyjádření od šedesáti sedmi lidí, kteří mě přesvědčují, že se rozhodli smlouvy podepsat svobodně, že jim nikdo nevyhrožoval a že s nimi vedení Centra veškeré nové podmínky projednalo,“ řekl včera Deníku náměstek primátora Rudolf Vodička, který se účastnil jednání mezi seniory a Centrem.


„Jsem přesvědčen, že zákon v žádném případě porušen nebyl a že všechny kroky byly učiněny v souladu se zákonem,“ dodal Vodička.
Vzájemnému soužití v centru nikterak neprospívá, že je v dnešní době rozděleno na dva tábory. Pouze tři obyvatelé smlouvu o nových podmínkách nepodepsali a mají tříleté přechodné období na to, aby se rozhodli. Nadále ale zůstávají klienty centra a platí tolik, co předtím. „Nikdo je nevyhazuje, nebude jim poskytována horší služba,“ upozornil Vodička.