"Myslím si, že to šlo řešit domluvou,“ říká k případu své matky Pavel Malý z Českých Budějovic. Seniorce, které je přes osmdesát let, chyběl v MHD kupon na průkazce za deset korun. Proto z hlediska přepravních podmínek jela „na černo“. Jízda s pokutou a poplatky nakonec vyšla na 1600 korun. Paradoxní na celé situaci je to, že za posledních pět let město dvakrát změnilo přepravní podmínky, takže seniorka by do září 2018 a znovu od ledna 2022 směla jet zdarma jen s občankou.

Dopis s výzvou

Vloni seniorku kontroloval revizor a vystavil jí pokutu – přirážku k jízdnému. Cestující totiž neměla v průkazce platný kupon. Podle syna seniorky šlo ale celou věc řešit i obyčejnou domluvou. Zarazilo ho, že revizor chce vymáhat pokutu v takové situaci po dvaaosmdesátileté cestující. „Měl jí říct, ať si koupí kupon,“ míní Pavel Malý. Dodává, že nikomu v rodině o pokutě seniorka neřekla a možná si ani nebyla vědoma důsledků kontroly. A najednou přišel dopis od advokátní kanceláře s výzvou k úhradě ve výši 1600 korun.

Syn cestující se proto obrátil dopisem na Dopravní podnik města České Budějovice (DPMCB) s žádostí o přehodnocení pokuty. „Je mi jasné, že budete argumentovat přepravními podmínkami, ale z etického, morálního a lidského hlediska vzniklou situaci považuji za zcela nepřijatelnou. Trochu mi to připomíná jeden nejmenovaný film, který zachytil drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Chtěl jsem Vás tímto požádat o přehodnocení nastalé situace z Vaší strany a o zrušení pohledávky. Pevně věřím v dobrou vůli, zdravý rozum,“ napsal mimo jiné v dopise.

V rukou právníků

U dopravního podniku ale syn neuspěl. Podle tiskové mluvčí dopravního podniku Barbory Smudkové se totiž rodina obrátila na přepravce až ve chvíli, kdy pohledávku již měla v rukou právnická firma. „Bohužel žádost o odpuštění přirážky k jízdnému byla dopravnímu podniku zaslána až v situaci, kdy pohledávka již nebyla ve vlastnictví DPMCB. Pokud by žádost o odpuštění přirážky k jízdnému byla doručena dříve, mohl samozřejmě ředitel společnosti k polehčujícím okolnostem na straně cestující přihlédnout. Vzhledem k době uplynulé od udělení přirážky k jízdnému ale bohužel již DPMCB nemá možnost do pohledávky zasáhnout,“ vyjádřila se k případu seniorky Barbora Smudková.

Tisková mluvčí dopravního podniku doplnila, že revizoři by postupovali proti přepravnímu řádu, pokud by seniory vzhledem k předpokládanému věku nepodrobovali kontrole nebo k nim jinak přistupovali odlišným způsobem než k ostatním cestujícím. Přirážka k jízdnému činí 1500 korun, kdo ji zaplatí na místě nebo do 15 dnů dopravnímu podniku, zaplatí jen 600 korun.

„Už jsem zaplatil,“ říká Pavel Malý k aktuální situaci. Uhradil s poplatkem necelých 1600 korun. Nechtěl riskovat další prodražování pro něj těžko uvěřitelného příběhu. „Nechci se dohadovat o úrocích,“ dodává, zklamán i reakcí dopravního podniku.

Opět zdarma

Paradoxně, pokuta byla uhrazena ve chvíli, kdy už zase jezdí českobudějovičtí senioři takového věku v budějovické MHD zadarmo. Cestujícím nad 70 let stačila do září 2018 k jízdě zdarma jen občanka. Pak museli senioři nad 65 let mít nově zavedený průkaz s kuponem za 10 korun. Od 1. ledna 2022 jezdí občané města starší než 75 let opět v MHD zdarma a stačí jim k tomu jakýkoliv průkaz třeba občanka nebo řidičák…

Zavádění změn v roce 2018 provázely i zmatky kvůli měnícím se podmínkám. Původně měli senioři platit 25 korun za průkaz a přinést i vlastní fotografie. Ale někteří se obrátili na vedení města s tím, že i takové položky jsou pro ně finančně citelné. Proto měli pak hradit jen roční kupón s novou cenou 10 korun. V kanceláři DPMCB byli i foceni. Staré průkazy se skartovaly, někteří senioři ale chtěli vrátit peníze, co dali za skartované průkazy…

Od 1. ledna 2022 došlo ke změnám pro cestující v českobudějovické MHD. Dle aktuálního tarifu se musí při jízdě MHD prokázat platnou jízdenkou osoby ve věku do 74 let včetně. Pro kategorii osob ve věku 65 až 74 let včetně pak dopravní podnik nabízí roční jízdenky za zvýhodněnou cenu. Osoby od 75 let věku pak cestují v MHD bezplatně, a to po doložení dokladu totožnosti, například občanského průkazu.

Přirážku k jízdnému je lépe zaplatit na místě

Tisková mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice Barbora Smudková odpověděla redakci na dotazy k postihu jízdy bez platného dokladu.

Kolik je pokuta za jízdu bez dokladu, do kdy se má uhradit a kolik je pak případné navýšení pokuty?

Přirážka k jízdnému je stanovena na 1500 Kč. Tato částka se snižuje, pokud je uhrazena na místě nebo během 15denní lhůty, a to na 600 Kč. V případě, že cestující v době udělení přirážky k jízdnému měl platnou časovou předplatní jízdenku, kterou ale v době kontroly nemohl předložit, je rovněž v zájmu cestujícího dostavit se na Zákaznické centrum DPMCB na Novohradské ulici ve lhůtě 15 dnů. Pokud během ní prokáže, že doklad skutečně vlastnil, jen jím momentálně nedisponoval, bude mu částka přirážky snížena na 30 Kč.

Neuvažoval dopravní podnik o nějaké interní instrukci v tom smyslu, že se má v podobných případech, kdy je zřejmé, že senior je vysokého věku a byl zvyklý jezdit zdarma jen na občanku, věc řešit domluvou?

V tarifu jízdného schváleném Radou města byly roční předplatní jízdenky pro seniory stanoveny již od 1. září 2018. V tarifu zároveň nebyla a není stanovena např. nižší sazba přirážek k jízdnému pro osoby konkrétního věku. Revizoři by tak postupovali proti usnesení rady a platným přepravním podmínkám a tarifu, pokud by na základě předpokládaného věku seniory nepodrobovali přepravní kontrole, případně jim přirážky k jízdnému nevystavovali.

Nebo o tom, že budou cestující, kterým byla pokuta za jízdu bez platného dokladu vystavena, vyzváni ještě jednou k úhradě, ne jen dokladem vystaveným na místě?

Cestující, kteří se neprokáží jízdním dokladem, mohou přirážku uhradit na místě, případně je jim vypsán záznam o udělení přirážky k jízdnému. Na něm jsou k dispozici veškeré důležité údaje jako lhůta pro uhrazení nebo číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu bez nutnosti návštěvy zákaznického centra, dozví se zde i informaci o tom, že při úhradě do 15 kalendářních dnů od udělení přirážky se částka snižuje. Výzvy k úhradám jsme zasílali jako alternativní postup k akci Milostivé léto, avšak naprostá většina výzev byla nedoručitelná, jelikož příjemci se na uvedené adrese nevyskytovali, úhrada pak byla provedena u nižších jednotek ze stovek upomínaných přirážek k jízdnému.

Je nějaká kvóta zjištěných jízd bez platného dokladu, kterou musejí revizoři naplnit v rámci měsíce?

Ne. Taková kvóta stanovena není.