Podle zákona o ochraně osobních údajů nemohou totiž nově obce vyhledávat osobní údaje občanů v registru obyvatel. Na jejich základě měly ještě loni obecní úřady seznam, podle kterého blahopřály seniorům k životním výročím. Teď o gratulaci musejí lidé žádat.

„Můžeme si myslet, co chceme, ale musíme se řídit platnou legislativou," vysvětluje Jitka Welzlová, tisková mluvčí českobudějovického magistrátu, proč bylo posílání blahopřání oslavencům pozastaveno. Změna se navíc týká i tradičního vítání občánků. „Při předání rodného listu je rodičům na matrice předložen tiskopis, na kterém potvrdí svým podpisem, že souhlasí
s pozváním na slavnostní obřad vítání občánků," popisuje Jitka Welzlová, jak se nově uskutečňuje vítání občánků.

„Gratulace seniorům a vítání občánků je takové naše národní specifikum. Byla by škoda, kdyby tyhle akce měly zmizet," říká starosta Lišova Jiří Švec a doplňuje, že například u nich musí se zveřejněním jména a daného výročí senioři předem souhlasit. Stejně tak i zveřejnění nově přivítaných občánků v místním zpravodaji se neobejde bez písemného souhlasu rodičů.

Jak postupovatV případě, že například v Budějovicích máte někoho, kdo letos oslaví své životní jubileum a chcete, aby mu přišli popřát zástupci města, je třeba oslovit kancelář primátora.

Také v menších obcích nyní informace od matriky úřady nedostávají. „Jsme malá obec, takže víme, kdo z našich seniorů má slavit kulaté narozeniny. A na obecních internetových stránkách máme výzvu, aby nám rodiče hlásili nově narozené děti," vysvětluje Miroslava Čermáková, která pracuje na obecním úřadě ve Starých Hodějovicích. „Klasické vítání občánků 
u nás neděláme, ale pokud se nám rodiče ozvou, dostanou blahopřání od pana starosty 
a finanční příspěvek," dodala.

Svou vlastní evidenci občanů mají také v Římově, a tak informace od matriky ani nepotřebují. „Samozřejmě že mě zákon zajímá, ale my ty údaje nikde neprezentujeme, ani ve zdejším zpravodaji," říká starosta Římova Miroslav Slinták. „Jsou jen pro naši potřebu," zdůrazňuje s tím, že chodit k oslavencům tak nepřestanou. „Lidé se tu všichni znají a při setkáních tu panuje přátelská atmosféra. Senioři se na to těší," popisuje starosta obce, jak u nich blahopřání oslavencům funguje.

Dopisy s gratulací teď už nedostanou ani lidé z Centra sociálních služeb Staroměstská v Českých Budějovicích. Tady za ně ale žádost o gratulaci v případě zájmu podají jeho zaměstnanci.

„My jim v tom budeme určitě nápomocní, pro nás to není žádná překážka," řekl Jiří Tetour, ředitel Centra sociálních služeb Staroměstská. „Administrativní povinnost respektujeme. Pokud ale bude senior chtít, pomůžeme mu 
s tím," shoduje se tamní personál.