Obec přátelská seniorům, tak se jmenuje nová soutěž, kterou v roce 2017 poprvé vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Této soutěže se zúčastnilo 36 obcí z celé republiky. V kategorii obce do tří tisíc obyvatel vyhrálo město Nové Hrady, v kategorii obce do tisíce obyvatel se jako třetí umístila obec Dubičné.

Za výhru premiérového ročníku dostaly Nové Hrady neinvestiční dotaci 900 tisíc korun na podporu seniorů a Dubičné 150 tisíc korun. Starosta Nových Hradů Vladimír Hokr cenu za první místo vnímá jako potvrzení dobré práce a místostarostka Dubičného Veronika Humlerová jako obrovský závazek do budoucna: „Bez této finanční podpory bychom tolik aktivit dělat nemohli. Moc si tohoto finančního daru vážíme.“ V roce 2017 byla zároveň vyhlášena soutěž Obec přátelská rodině, ale té se Novohradští účastnit nemohli, neboť ji vyhráli v roce 2016, a to pro ně podle pravidel znamenalo roční pauzu.

Jak to funguje? Každá přihlášená obec musela předložit, co pro seniory v daném roce dělala. Jde o to, aby senioři nezůstali izolovaní. Starosta Nových Hradů Vladimír Hokr si myslí, že vyhráli právě proto, že jejich programy jsou mezigenerační: „Spousta těch aktivit je založených na tom, že se babičky a dědečkové potkávají například s vnoučaty. Tradičně pořádáme pro rodinnou slavnost, kde se sejdou všichni,“ vysvětluje starosta. Mezi tyto druhy aktivit patří i koncert Jaroslava Uhlíře, na kterém si pod pódiem zazpívali jak děti, tak senioři, kteří se díky široké nabídce aktivit v Nových Hradech rozhodně nenudí.

Pro představu uvádíme pár aktivit, které senioři z Nových Hradů mohou využít: Kurzy nordic walking, společné výšlapy, možnosti studovat virtuální univerzitu, tvůrčí dílny, sbor nebo tradiční setkání seniorů. „K výhře velmi přispěla i koordinátorka Lucie Sovová, která se o seniory stará,“ doplňuje starosta, který pravidelně chodí osobně popřát k narozeninám všem jubilantům nad 80 let. „Jsou to lidé, kteří mne většinou znají ještě jako malého kluka. Vždy je to moc fajn,“ vypráví Vladimír Hokr s úsměvem. Za výhru prý plánuje například koupit další elektrokola, podpořit lektory nebo dovybavit zázemí spolkového domu, kde jsou klubovny, Obec Dubičné zase kromě jiných aktivit pořádá kurzy práce s počítačem a anglického jazyka, které se senioři sami odhlasovali.