České Budějovice - Od počátku nového školního roku začne platit v Dopravním podniku města České Budějovice nový tarif jízdného pro vybrané skupiny obyvatel, který dětem, seniorům od 65 do 70 let a bezplatným dárcům krve zásadně sníží finanční zátěž při cestování MHD v Českých Budějovicích.

Děti od 6 do 15 let včetně doposud platily 1250 Kč, od prvního zářijového dne však podle mluvčího dopravního podniku Viktora Lavičky uhradí pouze 200 Kč za pořízení nového ročního kupónu. Podmínkou je, aby měly zřízenou průkazku, se kterou již některé děti této věkové kategorie disponují. "Pokud tomu tak není, mohou si ji vystavit na kterémkoli předprodejním místě dopravního podniku," říká Viktor Lavička.
Stačí doložit doklad totožnosti či rodný list a přinést fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm a uhradit částku 25 Kč a 5 Kč za pouzdro. Stejné je to i u nositelů Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve, kteří se prokazují dokladem totožnosti a potvrzením o počtu odběrů. Průkazka u obou skupin je s pětiletou platností.

Senioři nad 65 let na rozdíl od výše zmiňovaných skupin uhradí za pořízení ročního kupónu jen symbolický poplatek 10 Kč. Toto opatření se týká i seniorů nad 70 let, kteří doposud jezdili zcela zdarma. I senioři nad 70 let si tedy musejí jízdní doklad pořídit.

Dopravní podnik vydá seniorům po předložení průkazu totožnosti a fotografie průkazku s neomezenou platností včetně plastového pouzdra ke kupónu zcela zdarma. Původně rada města schválila za pořízení průkazu symbolický poplatek, od kterého je nyní upuštěno.

Na čtyřech předprodejních místech DP (kromě TIC v budově radnice) si budou moci senioři navíc fotografii pořídit také zdarma, pokud nebudou mít vlastní.

Přehled předprodejních míst dopravního podniku:
MERCURY CENTRUM, Nádražní 1759, v přízemí obchodního centra, Po - Pá: 6:00 -19:00, Sobota: 8:00 - 12:00
IGY CENTRUM, Pražská tř. 1247/24, Po - Ne: 7:00 -19:00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, nám. Přemysla Otakara II. č. 2 (prostřední vchod radnice), dle sezóny - zde nelze vyřídit fotografii,
SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA, J. Opletala 29, Po - Pá: 7:00 -11:30 a 12:00 - 18:00
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM – PŘEDPRODEJ, Novohradská 738/40 (vedle vrátnice), Po - Pá: 6:30 -16:00
Vyřídit si všechny formality k získání jízdních dokladů podle změn platných od 1. září 2018 budou moci zájemci v průběhu měsíce srpna. Ceny dalších časových předplatných kupónů i jednotlivých jízdních dokladů zůstávají beze změn.