„Půjde o tříleté studium, které bude standardně děleno na semestry. Každý semestr bude zajišťován jinou fakultou Jihočeské univerzity, díky tomu bude studium pro cílovou skupinu přitažlivé a zahrne širokou oblast zájmů,“ upřesnila prorektorka JU pro celoživotní vzdělávání Jana Šemberová. Nový modul studia tak reaguje na vzniklou poptávku seniorů, kteří mají o o univerzitní vzdělání obrovský zájem.