V Zemědělské společnosti Dubné letos na seno sekli jen 18 hektarů. Podle agronoma Lukáše Podholy spíše využili sklizené porosty k senážování. Spokojení ale s výsledkem nejsou. „Duben byl suchý,“ upozorňuje na nepříznivý vliv slabých srážek Lukáš Podhola. V květnu sice díky dešťům některé porosty doháněly, co ztratily, ale ve finiši je znát manko. „Ještě se nám nestalo, aby se všechno vešlo do jedné jámy,“ říká Lukáš Podhola s tím, že vloni byl duben mokrý a sucha začala až později a doplatila na to hlavně kukuřice jako nejpozději sklízená plodina.

V ZOD Borovany senoseč skončila v minulých dnech. Podle předsedy Jindřicha Kořínka dopadla relativně dobře. „Někde je to slabší, ale celkem je to průměr,“ komentoval výsledek Borovanských Jindřich Kořínek.

Senoseč pravidelně provázejí i problémy s tím, jak ochránit mláďata ukrytá v trávě, třeba srnčata. V Dubném tradičně spolupracují s myslivci, předem je informují. A letos, když hospodář jednoho sdružení nemohl zajistit vyhánění zvěře, dokonce i přeorganizovali v dané lokalitě sklizeň. Podle Lukáše Podholy i sami zemědělci, pokud na srnče přijdou, vyhánějí nebo vynášejí zvíře z pole.

Z obilovin letos budou Dubenští jako první sklízet počátkem července ozimý ječmen, zasetý na 220 hektarech. „Uvidíme, jak to bude s vlhkostí,“ připomíná Lukáš Podhola, co může kromě samotné zralosti klasů ovlivnit žně.

V ZOD Borovany se chystají na začátek žní od 5. do 10. července. „Raději bych byl, kdybychom začínali déle,“ zmínil s úsměvem Jindřich Kořínek a vysvětlil, že klasy by měly správně dozrát. „Když začínáme dřív, bývá zrno zaschlé,“ dodal na vysvětlenou borovanský předseda.

Senoseč: 

- Senoseč pravidelně provázejí i problémy s tím, jak ochránit mláďata ukrytá v trávě, třeba srnčata.
- V Dubném tradičně spolupracují s myslivci, předem je informují.