Smutně skončila sklizeň jetele na louce u lesa Velký remíz poblíž místní komunikace mezi Horním Žďárem a Jindřichovým Hradcem. Zemědělec Josef Elmer zde nechtíc posekal jedenáct srnčat.

Na pozemku o rozloze 15 hektarů byla jako na jednom z mála široko daleko zaseta pícnina. Právě proto jej srnčí zvěř hojně navštěvovala. „Z toho důvodu jsem členům mysliveckého sdružení v Hradci oznámil, že zde budu následující den sekat jetel a vojtěšku,“ sdělil farmář. Podle jeho dalších slov se ráno před zahájením senoseče na místě pozdravil se dvěma přítomnými myslivci, kteří pozemek prohledali. Přesto jeho stroji padlo za oběť nebývalé množství mláďat. „Jednu žací lištu mám u traktoru vepředu a druhou ze strany. Do metr vysokého porostu přes ně zkrátka nevidím. Neměl jsem šanci srnčata zachránit,“ litoval.

„Celý pozemek jsme prošli se psy, některá srnčata sama utekla a některá jsme vynesli,“ říká myslivecký hospodář z Mysliveckého spolku Háj Jindřichův Hradec Václav Markes. Jak dále zdůraznil, měli by mu zemědělci hlásit senoseče s předstihem, aby byl schopen zorganizovat průzkumy luk. „Zemědělci mají také podle zákona o myslivosti povinnost používat plašiče zvěře a pokud je to možné, měli by pozemek sekat ze středu ven a ne obráceně. Nejdůležitější je však domluva a spolupráce,“ připomněl pravidla.