Senovážné náměstí v Českých Budějovicích má do roku 2028 zcela proměnit svou podobu. Parkoviště se má schovat pod zem a v klínu mezi ulicí Karla IV. a širokým čtyřpruhem na obvodu náměstí má vyrůst nová budova pro Alšovu Jihočeskou galerii.

Horké počasí a osvěžení, ilustrační foto
Počasí se na rekordy chystá ve středu. Na jihu Čech hrozí až pětatřicet stupňů

Podle náměstka primátora Juraje Thomy tak vypadá návrh, který vyhrál v architektonické soutěži pořádané městem. Mimo jiné se na náměstí také počítá s odkrytím Mlýnské stoky. "Projekční práce odhaduji na dva roky," zmínil ohledně stavebních příprav rozsáhlého projektu Juraj Thoma. Budovu AJG by měl stavět kraj. Pro město bude nejnákladnější podzemní parkoviště.

Nevyužitý potenciál

Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. V současnosti Senovážné náměstí neslouží tradičně pojímané funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá pro náměstí podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Rekonstrukce a dostavba lokality je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit.

Sraz veteránských vozidel a youngtimerů v Křenovicích na Písecku.
Na Křenovické jízdě burácely motory amerických kár a kachna ukázala vnitřnosti

 „Cílem soutěže vyhlášené v říjnu 2021 bylo proto nalézt nejlepší urbanistické a krajinářské řešení prostoru náměstí s požadavkem na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, návrh kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy Jihočeského muzea až k poště a stanovení polohy a hmotové regulace pro příští budovu Alšovy jihočeské galerie,“ říká o obsahu soutěže první náměstek primátora Juraj Thoma.

Třicet uchazečů

Na vítězném návrhu atelieru Pavel Hnilička Architects + Planners  spolupracovali architekti Pavel Hnilička, Antonín Topinka, Jan Pačka, Josef Filip, Magdaléna Myšková Kaščáková, Marie Záhorová a Terezie Mervartová. Na druhém místě se umístil Ateliér 111 a na třetím místě studio Projektil architekti. Odměny v soutěži získalo dalších pět ateliérů, které byly vybrány z celkem třiceti uchazečů.

V architektonické soutěži na novou podobu Senovážného náměstí vyhrál návrh od ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o. (na snímku vizualizace).V architektonické soutěži na novou podobu Senovážného náměstí vyhrál návrh od ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o. (na snímku vizualizace).Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

„Porota u vítězného návrhu ocenila především jasné, přehledné a funkční členění náměstí na jednotlivá prostranství se zpevněnými a nezpevněnými plochami přiměřené velikosti, které krajinářsky dotvářejí okruh parku Na sadech. U objektu Jihočeského muzea návrh navrhuje rozsáhlý travnatý prostor, který nahradí stávající parkoviště, obklopený vzrostlými stromy. Kolem odkrytého Mlýnského náhonu pak umisťuje menší zpevněnou plochu náměstí s velkou možností různého využití pro trhy, kulturní nebo sportovní akce, a to v průběhu celého roku. V části tohoto prostoru má v budoucnu vyrůst nová budova Alšovy jihočeské galerie. Bude realizována krajem, a to samostatnou architektonickou soutěží. Podzemní parkoviště je navrženo zhruba ve dvojnásobné kapacitě a mohlo by odlehčit parkování v historickém centru města,“ říká náměstek Juraj Thoma.

Členové poroty 

V soutěžní porotě zasedli renomování nezávislí odborníci z oblasti architektury a urbanismu, architekti Jan Jehlík, Vladimír Krátký, Michal Fišer, Pavel Nasadil a Tomáš Jiránek, s doplněním českobudějovických architektů Luboše Zemena a Jiřího Brůhy. Závislou část poroty pak tvořili zvolení zástupci města napříč politickým spektrem, náměstci primátora Juraj Thoma, Petr Holický, Ivo Moravec, radní Viktor Vojtko a Andrea Nádravská a zastupitel Michal Šebek. K hodnocení návrhů byli přizvání i zástupci Jihočeského kraje, náměstek hejtmana Pavel Hroch a vedoucí odboru kultury a památkové péče Patrik Červák.

Nové dopravní změny začaly v krajském městě platit v pondělí 11. července.
V Budějovicích čeká řidiče nový parkovací tarif i zrušení zkratek

„Všechny soutěžní návrh, ze kterých proběhl výběr třech nejlepších budou veřejnosti představeny formou výstavy a prezentace architektů. Město České Budějovice bude následně s vítězem soutěže jednat o smlouvě na zpracování všech projektových fází vedoucích k následné realizaci celého záměru“ popsal další postup Thoma. Z další odborné i veřejné diskuse pak mohou vzejít požadavky na dopracování studie, například co se týče rozsahu zpevněných a nezpevněných ploch, kapacity parkovacího objektu nebo umístění dětského hřiště. S ohledem na předpokládanou výši investice byl v zadání také požadavek na etapizaci celého záměru. „Ta je pro nás nesmírně důležitá, protože jde o náročný projekt a značnou investici. Z ní téměř polovinu představuje podzemní parkoviště. U něj chceme využít zájmu dalších majitelů okolních nemovitostí chceme s nimi jednat o nějaké formě společného PPP projektu. Tak, aby bylo za jejich finanční spoluúčasti možné např. navýšit kapacitu podzemního parkhausu“ říká náměstek s tím, že část nákladů revitalizace náměstí chce město získat z evropských fondů v rámci nového programového období. Všechny úpravy by měly být dokončeny k roku 2028 ve kterém chtějí být Budějovice Evropským hlavním městem kultury.